UIO: Prihodi od indirektnih poreza veći za 250 miliona maraka

preporučujemo

Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2018. godine iznosili su 2 milijarde i 939 miliona KM i veći su za 250 miliona KM ili 9,3 posto u odnosu na isti period 2017. godine, kada su iznosili 2 milijarde i 689 milliona KM, saopćila je danas Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Iz sredstava koje prikupio UIO sa više od 80 posto finansiraju se svi nivoi vlasti u BiH: država, etiteti, Brčko distrikt, kantoni u FBiH i opštine u cijeloj BiH.

Kad su u pitanju samo prihodi prikupljeni u mjesecu maju 2018. godine, UIO je prikupila 650 miliona KM indirektnih poreza što je za 73 miliona KM više u odnosu na maj 2017. godine.

Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima koji su u prvih pet mjeseci 2018. godine ostvarili pravo na povrat PDV u iznosu od 554 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt iznosili su 2 milijardu i 388 miliona KM i veći su za 200 miliona KM ili za 9,1 % u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine.

Raspodjela prihoda za period januar-maj 2018. godine

Za finansiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2018. godine raspoređen je iznos od 306 miliona KM.

Ostatak sredstava raspoređen je na način da je Federacija BiH dobila 1 milijardu i 272 miliona KM, Republika Srpska 637 miliona KM i Brčko distrikt 71 milion KM.

Pored ovako raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), koja se naplaćivala u mjesecu januaru 2018. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Distrikt Brčko 0,2 miliona KM.

Podsjećamo od početka mjeseca februara 2018. godine, od kada su u primjeni Izmjene i dopune Zakona o akcizma u BiH i od kada se naplaćuje posebna putarina u iznosu od 0,25 KM po litri derivata koji se proda na tržištu BiH, otvoren je poseban podračun Jedinstvenog računa.

Na ovom podračuju trenutno se nalazi 97 miliona KM namijenskih sredstava za izgradnju autoputeva i za izgradnju irekonstrukciju ostalih puteva u BiH.

Ovo su sredstva prikupljena u februaru, martu i aprilu, a uskoro će se ovim sredstvimqa dodati i prihodi prikupljeni u maju 2018. godine, tako da se očekuje iznos veći od 120 miliona KM.

Raspodjela prihoda od posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u BiH, UIO će izvršiti nakon što Upravni odbor dosnese odluku o koeficijentima za raspodjelu ovih prihoda korisnicima, prenosi radiosarajevo.

Najnovije

Ministarstvo sigurnosti potrošilo oko 12.000 KM na poklone, ručkove u Blagaju, Bihaću…

U Ministarstvu sigurnosti BiH, za razliku od ostalih, niko nema pravo na biznis kartice za reprezentaciju pa ih niko...