Upravni odbor UNSA o povratku prof. Gavrankapetanovića na Medicinski fakultet

Preporučujemo

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu s početkom u 14 sati danas će biti održana druga vanredna sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu jer za održavanje prve 31. avgusta 2018. godine nije bilo kvoruma. Od 11 članova UO na sjednicu su došla samo četiri člana.

Na vanrednoj sjednici raspravljat će se o zahtjevu profesora Ismeta Gavrankapetanovića da bude vraćen na poziciju profesora na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Poziv za prisustvo dobila je i advokatica prof. Gavrankapetanovića Maida Galijatović.

- -

Predsjednik Upravnog odbora UNSA Murat Ramadanović kazao je za agenciju Patria da je dobio samo jednu najavu odsustva člana UO sa sjednice i to prof. Dijane Avdić. Prema Poslovniku, neprisustvovanje sjednici se mora najaviti najkasnije dan prije zakazane sjednice ili u opravdanim slučajevima pred sami početak sjednice. Ramadanović očekuje da će biti kvoruma za održavanje sjednice.

Dekanesa Medicinskog fakulteta Semra Čavaljuga prekinula je rad profesoru Gavrankapetanoviću na tom fakultetu, jer je Gavrankapetanović prestao raditi na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Advokat Senad Pećanin podsjeća da nije naveden niti jedan zakonski argument za prestanak rada dr. Gavrankapetanovića na Medicinskom fakultetu. Dodao je i to da je dekanesa Čavaljuga postupila tako iako je prethodno Pravna služba Fakulteta dala mišljenje da je profesoru Gavrankapetanoviću dužna omogućiti radni odnos na Fakultetu.

Podsjeća da je na Medicinskom fakultetu i danas angažirano akademsko osoblje koje nije zaposleno na KCUS-u, te da je zbog toga dr. Gavrankapetanović grubo diskriminiran, a pravo na rad mu je uskraćeno bez opravdanja.

Na ranijoj sjednici članovi UO su odbili prigovor dr. Gavrankapetanovića na prekid radnog odnosa na Medicinskom fakultetu, čime su, svjesno prekršili zakon i zloupotrijebili službene dužnosti. Advokatski tim prof. Gavrankapetanovića podnio je krivične prijave Federalnom tužilaštvu, i to protiv dekanese Medicinskog fakulteta Semre Čavaljuga, članova Upravnog odbora UNSA koji su glasali protiv vraćanja prof. Gavrankapetanovića na Medicinski fakultet, rektora Univerziteta Rifata Škrijelja, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu te protiv NN lica koja su posredovala u navedenim nezakonitostima.

- -

Advokatica Galijatović ranije je kazala da je podnesena tužba sudu protiv rješenja o prestanku radnog odnosa, obzirom da UO kao drugostepeni organ nikada nije odlučio po prigovoru. Također je kazala da je inspekcija za visoko obrazovanje utvrdila da je rješenje nezakonito, ali da nije data instrukcija Medicinskom fakultetu za postupanje, već da konačno rješenje donosi sud.

Inače, Poslovnikom je propisano da UO može održati i elektronsku sjednicu za šta je potrebno šest članova koji će glasati o tačkama dnevnog reda putem elektronske pošte.

Članovi UO UNSA su osim Ramadanovića, prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, prof. dr. Dijana Avdić, prof. ddr. Lidija Zvačko, prof. dr. Abidin Deljanin, prof. dr. Kasim Bajrović, acc. prof. dr. Dejan Milošević, Sifet Kukuruz, Sandra Začinović, dr. Mersiha Slipičević, Haris Zahiragić, predstavnik studenata.

Najnovije

U Argentini suspendovana državna novinska agencija

Argentinska vlada suspendovala je državnu novinsku agenciju Telam nakon najave predsjednika Javiera Mileija da će zatvoriti ono što je...