Ustavni sud BiH donio presudu u slučaju žrtava ratne torture

Preporučujemo

Ustavni sud BiH zauzeo je stav da obavezivanje žrtava ratne torture na plaćanje troškova postupka predstavlja povredu njihovog prava na imovinu i prava na pravično suđenje utvrđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, saopćeno je danas iz Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 22.marta 2018. godine, usvojio je apelaciju članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini S.A., podnesenu protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske i presude Okružnog suda u Banjoj Luci u dijelu odluke o troškovima postupka.

- -

Tim je presudama Vrhovnog suda RS i Okružnog suda u Banjoj Luci apelantica bila obavezana na plaćanje troškova Pravobraniteljstva RS u iznosu od 3.000,00 BAM i pripadajućih kamata, proizašlih iz spora po tužbi za naknadu nematerijalne štete protiv RS koji je apelantica izgubila.

“Ustavni sud Bosne i Hercegovine, navedenom odlukom, a pozivajući se na odluku Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu broj 72512/13 u predmetu Cindrić i Bešlić protiv Hrvatske (na koju smo ranije u više navrata ukazivali te zahtjevali njeno poštivanje od strane nadležnih sudova), utvrdio je da je pobijanim presudama Vrhovnog suda RS i Okružnog suda u Banjoj Luci, apelantici prekršeno pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te pomenute presude, u dijelu koji se odnosi na odluku o troškovima postupka ukinuo, a predmet vratio Okružnom sudu u Banjoj Luci i naložio da po hitnom postupku donese novu odluku u vezi troškova postupka i u roku od 90 dana obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke”, saopćeno je iz Saveza logoraša u BiH.

Pravilo mora biti primjenjeno na sve slične slučajeve

Iz ovog Saveza se navodi kako je ovom odlukom napokon je potvrđeno ono na šta su duže vrijeme ukazivali, a to je činjenica da, institucije izvršne i zakonodavne vlasti, ali i sudske vlasti, umjesto da preduzmu odgovarajuće korake s ciljem rješavanja statusa i problematike logoraša/žrtava ratne torture kao jedne od najbrojnijih i najugroženijih kategorija proisteklih iz rata 1992-1995., nad njima, već 23 godine nakon prestanka rata, nastavljaju provoditi teror i torturu, samo drugim sredstvima i na druge načine.

- -

Ova je prva odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je utvrđena povreda prava na imovinu i prava na pravično suđenje logoraša/žrtava torture u predmetima po tužbama za naknadu nematerijalne štete, te je, kao takva, izuzetno značajna za sve logoraše/žrtve ratne torture koje su odlučile svoja prava na reparaciju potražiti sudskim putem, a protiv kojih se vode ili su okončani izvršni postupci, obzirom da je primjenjiva na sve identične slučajeve, te bi morala da predstavlja prekretnicu u odnosu institucija Bosne i Hercegovine prema žrtvama ratne torture.

“Pozivamo sudske organe u Bosni i Hercegovini da ubuduće, prilikom odlučivanja o troškovima postupka u predmetima po tužbama logoraša/žrtava ratne torture, u obzir uzmu predmetnu odluku Ustavnog suda BiH, a institucije izvršne i zakonodavne vlasti da preduzmu odgovarajuće mjere s ciljem hitnog usvajanja Zakona o pravima žrtava torture, kao jedinog i sveobuhvatnog rješenja u interesu svih”, poručuju iz Saveza logoraša.

Obzirom da je Komitet protiv torture UN-a nedavno uvažio primjedbe u vezi sa prigovorom zastare potraživanja nematerijalne štete zbog kojeg sudovi u BiH tužbene zahtjeve logoraša odbijaju, u skorije vrijeme iz ovog Saveza očekuju da Ustavni sud BiH koriguje svoj stav i po pitanju zastare, te žrtvama prizna pravo na adekvatnu reparaciju, prenosi BHRT.

Najnovije

Novi udarac Putinu: EU usvojila 14. paket sankcija protiv Rusije

Evropsko vijeće je danas usvojilo 14. paket ekonomskih i individualnih restriktivnih mjera kojima se zadaje dalji udarac Putinovom režimu...