Usvojen novi zakon o nekretninama: Dodatni porez na poklone i naslijeđe

preporučujemo

Skupština Kantona Sarajevo na posljednjoj sjednici usvojila je novi Zakon o prometu nekretninama kojim se predviđa povećanje poreza na poklone i naslijeđe.

Tačnije, ovim zakonom je predviđeno oporezivanje osam posto na naslijeđe i deset posto na poklone i to za sve pokretne stvari, novac i nekretnine u vrijednosti višoj od 2.000 KM, te porez do deset posto naslijeđa nekretnine u slučajevima doživotnog izdržavanja.

Zastupnik Naše stranke u Skupštini KS-a Mario Vukasović smatra da je donošenje samog zakona opravdano jer Kanton ima dio nadležnosti nad ovom oblasti, no određena ponuđena rješenja u Nacrtu su diskutabilna i trebaju biti predmetom rasprave i izmjene.

Prije svega tu mislim na predviđenih 8 i 10 posto poreza na naslijeđe, odnosno poklon, za sve iznose preko 2.000 KM, bilo da se radi o pokretnim ili nepokretnim vrijednostima. Iako je prvi nasljedni red oslobođen, smatram da apsolutno ne postoji niti jedan razlog da ovaj porez bude veći od 5 posto i to za one koji se nisu članovi porodice, a oporezivati uže članove porodice kao što su braća, sestre, tetke, unuke i slično”, istaknuo je zaVukasović Radiosarajevo.ba.

Vukasović je mišljenja da je oporezivanje 8 i 10 posto na nasljeđe i poklone lihvarski prijedlog.

“Također, potrebno je djelovati i u smjeru olakšavanja poreskih opterećenja u pogledu visine i načina stepenovanja poreza kod doživotnog izdržavanja jer je poznato da kod nas postoji veliki broj članova porodice koji sklapaju takve ugovore jer su primorani iz objektivnih razloga, a kasnije moraju plaćati poreze na imovinu u kojoj već žive. Ovakva zakonska rješenja će nasljednike dovesti u nezavidan položaj jer mnogi nemaju da plate predviđeni porez“, rekao je.

No, jedan pozitivan novitet u Nacrtu jeste to što će bračni parovi do 38 godina starosti, koji prvi put kupuju nekretninu, biti oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretninom, ali samo do 20 m2 po članu domaćinstva, što s aspekta cjelovitosti mjere, ipak nije do kraja korektno planirano, piše radiosarajevo.

“Stan od 40m2 možete kupiti za 200.000 KM u Centru, a stan od 60 m2 za 80.000 u Novom Gradu, i nije ravnopravno da osoba iz slučaja broj jedan bude oslobođena poreza, a osoba iz slučaja dva ne bude, tako da je potrebno ovaj prijedlog dodatno razraditi, što će Naša stranka i uraditi i uputiti u toku javne rasprave. Ovo je dio rješenja koja smo uočili kao sporna, no kompletan set amandmana koji spremamo će biti upućen do kraja javne rasprave do 3. maja“, pojasnio je Mario Vukasović.

Segmedina Srna-Bajramović, zastupnica SDP-a BiH u Skuštini KS-a smatra da se u našoj zemlji poreska politika mora konačno cjelovito sistemski sinhronizirati između svih nivoa vlasti u smislu socijalnih i razvojnih implikacija iste, jer ovo što imamo danas polako postaje nesnošljivo za normalan život građana i za razvoj privrede.”Na ovaj način političke prakse kakvu imamo posljednje četiri godine, svaki nivo vlasti u svojoj nadležnosti definira nove poreze, samo kako bi zavukli dodatno ruku u džep građana i privrede, a indirektno stvaraju poreski haos koji tjera investitore iz ove zemlje. Mi smo već godinama u svim respektabilnim izvještajima nekonkurentna zemlja, između ostalog i zato što imamo ovako kompleksan i neusklađen porezni sistem koji pod hitno moramo mijenjati“, rekla je Srna-Bajramović za Radiosarajevo.ba 

Prema njenim riječima, država na svim nivoima mora početi smanjivati vlastite troškove i na taj način stvarati perspektivu za smanjivanje poreza, a ne svako malo osmišljavati kako će uvesti nove poreze i tjerati građane i privredu u nove kredite što pokazuju izvještaji Agencije za bankarstvo FBiH.

“U posljednje se četiri godine i građani i privreda sve više zadužuju, što pokazuje da politika svojom poreznom presijom tjera građane u dužničko ropstvo. Što se tiče konkretnog zakona, postoje  rješenja koja predstavljaju bahat odnos vlasti prema građanima, gdje se, preko njihovih leđa, samo želi puniti budžet po svaku cijenu. Zaista ne vidim razlog da budemo kanton s najvišim stopama poreza na nasljeđe i poklon od 8 i 10 posto, a što predstavlja stopu koja je viša nego i u susjednim zemljama“, mišljenja je Segmedina Srna-Bajramović.

U formi kakav je predložen zakon, jasno je da predstavlja realizaciju samo jednog motiva, a to je zavlačenje ruke u džep građana.

Najnovije

Poslodavci nezadovoljni: Šta su donijele izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima?

Novine koje je donio "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima" (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/21)...