Utvrđen Nacrt zakona o zastupanju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 110. hitnoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju. Ovaj federalni propis uređuje poslove i djelatnost zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju, uvjete za izdavanje i prestanak važenja ovlaštenja, odnosno dozvole, poslovanje i pravila poslovanja, kao i nadzor nad ovom djelatnošću.

Aktuelni Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju kojim se uređuju poslovi i djelatnost zastupnika i posrednika (brokera) u osiguranju je, zajedno s ostalim zakonima iz oblasti osiguranja, usvojen 2005. godine, čime je pokrenuta sistemska reforma i uređenje ove oblasti.

- -

Na tržištu osiguranja u 2017. godini poslovalo je 45 društava za zastupanje u osiguranju (uključujući i šest banaka i dva poštanska operatera) i pet brokerskih društava za osiguranje, te po dvije podružnice društava za zastupanje i podružnice brokerskih društava iz Republike Srpske.

U registrima zastupnika u osiguranju kod Agencije bio je upisan 441 zastupnik – fizičke osobe, devet brokera u osiguranju – fizičke osobe, kao i po dva zastupnika i brokera iz Republike Srpske.

Zbog potrebe preciznijeg definiranja i otklanjanja nejasnoća u pojedinim odredbama Zakona, kao i propisivanja prekršajnih sankcija, 2016. godine je Zakon izmijenjen i dopunjen. Također je djelomično usklađen s Direktivom 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Evrope od 9.12.2002. o posredovanju u osiguranju, zbog nižeg stupnja razvijenosti tržišta osiguranja Federacije BiH u odnosu na tržište Evropske unije, te činjenice da Direktiva u najvećem dijelu daje okvir za uređivanje poslovanja posrednika u osiguranju i reosiguranju.

Pojam posredovanja, kojim su u važećem Zakonu objedinjeni brokerski i poslovi zastupanja u osiguranju, nije odgovarajući, pa je u pravnom prometu unosio dileme. Imajući u vidu da su pojmovi posrednik i broker sinonimi, a da se trenutno koristi pojam posrednik u osiguranju i za zastupnika u osiguranju i za posrednika u osiguranju i reosiguranju, bilo je potrebno razgraničiti poslove zastupanja od poslova posredovanja, tj. brokerskih poslova u osiguranju.

- -

Suštinska razlika novog zakona u odnosu na sadašnji je u tome što su sada razgraničeni poslovi zastupanja od posredovanja u osiguranju.

Kao novina uređeno je i da zastupnici u osiguranju mogu, u skladu s propisima koji uređuju osnivanje, djelatnost i poslovanje društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, obavljati i poslove zastupanja u ime i za račun društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kao i da zastupaju više društava za osiguranje istodobno u istim vrstama osiguranja, na temelju pisane suglasnosti zastupanih društava za osiguranje.

Prošireni su kriteriji za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, da bi osobe koja obavljaju posredovanje, na stručniji i kvalitetniji način, mogle odgovoriti zahtjevima klijenata. Preciznije je definirana i provizija društava za posredovanje, a period na koji se registrira zastupnik i posrednik produžen je s dvije na četiri godine.

Smanjen je iznos osnivačkog kapitala za društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju sa 200.000 na 50.000 KM, a povećana je osigurana svota za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti posredovanja u osiguranju sa 400.000 na 600.000 KM po svakom odštetnom zahtjevu, te 960.000 KM za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.

Najnovije

Nizozemska obavještajna služba vidi ratove u Gazi i Ukrajini i uništavanje Kur’ana kao okidač za terorističke prijetnje

Nizozemska nacionalna obavještajna agencija saopštila je u utorak da su prijetnje usmjerene na Nizozemsku sve više povezane sa svjetskim...