Vijeće ministara imenovalo Komisiju za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga

Preporučujemo

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, nakon što je istekao mandat dosadašnjih članova imenovanih po funkcijama.

Za članove Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga imenovani su dr. Dubravka Bošnjak, ministrica civilnih poslova BiH, dr. Nediljko Rimac, ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Asmir Mujanović, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH i Dragan Vukadin, šef Odsjeka za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Ministarstvu sigurnosti BiH.

- -

Uspostava ove komisije omogućit će jačanje međunarodne saradnje s drugim državama i nadležnim međunarodnim tijelima te provedbu međunarodnih konvencija, a naročito konvencija UN-a u području nadzora nad nedozvoljenom trgovinom opojnim drogama.

Prethodno je donijeta Odluka o prestanku važenja Odluke o dopuni Odluke o formiranju i imenovanju članova Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga iz 2008. godine, kojom je bio proširen sastav ove komisije.

Ranije je zastupnik u Parlamentu BiH Saša Magazinović kazao da je formiranje ove komisije neophodno kako bi se nove opojne supstance stavile na listu zabranjenih, ali i kako bi se ubrzao proces legalizacije upotrebe kanabisa u medicinske svrhe.

Najnovije

Efendić oštro poručio: Okerić koji u životu nikada ništa nije napravio, ničim izazvan, pokušava obezvrijediti moj rad u općini Novi Grad

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić oglasio se na društvenim mrežama...