Vijeće ministara: Smanjen broj migranata na području USK i broj ulazaka migranata u BiH

Preporučujemo

 Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici primilo je k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti, javlja Anadolu Agency (AA).

Na teritoriji Bosne i Hercegovine, od 1. januara do 9. septembra Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 13.146 nezakonitih migranata.

- -

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazale su 12.194 osobe, dok ih je 1.102 podnijelo zahtjev za azil.

Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (4.352), Sirije (1.964), Irana (1.843), Afganistana (1.302) i Iraka (1.175).

Smanjen je broj migranata na području Unsko-sanskog kantona kao i broj ulazaka migranata u BiH, jer je uspostavljena bolja kontrola granica.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercgovini za 2018. godinu u ukupnom iznosu od milion KM.

- -

Sredstva će biti dodijeljena lokalnim zajednicama iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, i to Brčko distriktu BiH 60.000 KM za poboljšanje stambenih uvjeta u stambenim jedinicama u kojima žive Romi, Gradu Bijeljina 100.000 KM za izgradnju osam stambenih jedinica, Općini Modriča 100.000 KM za sanaciju šest stambenih jedinica i asfaltiranje dvije ulice u dva romska naselja, te Općini Lopare 60.000 KM za asfaltiranje 800 metara lokalnog puta u MZ Lipovice.

Istovremeno Općini Gradiška dodijelit će se 53.400 KM za izgradnju jedne stambene jedinice i sanaciju jedne kuće, Općini Kakanj/Caritasu Švicarske 100.000 KM za izgradnju 10 stanova za romske porodice koje žive u bespravno izgrađenim ili neuvjetnim stambenim jedinicama ili imaju status beskućnika, te Gradu Goražde 100.000 KM za izgradnju četiri stambene jedinice.

Općini Stolac dodijelit će se 100.000 KM za izgradnju tri stambene jedinice, Općini Sapna 100.000 KM za izgradnju jedne i sanaciju dvije stambene jedinice, Općini Fojnica 80.000 KM za sanaciju krova na četiri stambena objekta, izgradnju kupatila u tri stambene jedinice, uređenje korita rijeke Dragače i utopljavanje jednog stambenog objekta,  Općini Zavidovići 57.273,20 KM za izgradnju 400 metara ulice sa odvodnjom, Općini Busovača 49.500 KM za izgradnju dva stambena objekta za dvije romske porodice, te Općini Kalesija 39.826,80 KM za asfaltiranje 200 metara ulice u romskom naselju Olanovica i uređenje bankina.

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva pravde BiH o načinu prevazilaženja problema u vezi sa tehničkim prijemom objekata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, koji bi trebao biti obavljen tokom ovog mjeseca.

Radovi na izgradnji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH završeni su 25. septembra 2017. godine, a Jedinica za implementaciju projekta je 8. septembra 2017. godine Općini Istočna Ilidža podnijela zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole i vršenje tehničkog prijema objekta.

Zbog cijene tehničkog prijema, koja je obračunata u iznosu preko deset puta većem od najavljene, upravni spor, pregovori i dodatna vještačenja trajali su do 7. septembra 2018. godine kada je Upravni odbor zadužio direktora Jedinice za implementaciju projekta da zaključi ugovor o vršenju tehničkog prijema sa Unis Institutom po korigovanoj ponudi, odnosno cijeni od 283.385 KM.

Odluka o zaključenju ugovora donosena je na osnovu toga što prolongiranje tehničkog prijema ima uticaj na stavljanje Zavoda u funkciju, a što na mjesečnom nivou košta više od iznosa koji će biti isplaćen za tehnički prijem. Osim toga, iako se radi o velikom iznosu, ipak je ukupna cijena tehničkog prijema smanjena sa prvobitno procijenjenih 525.909,75 KM na 283.385 KM.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog memoranduma o razumijevanju između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) radi uspostavljanja okvira saradnje u oblasti sigurnosti prometa na cestama.

Memorandumom je planirano da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i UNDP sarađuju na pripremi i razvoju Strategije sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za period 2019-2023. godine. Također, Bosni i Hercegovini će biti pružena pomoć u organizaciji donatorske konferencije na kojoj će biti predstavljeni Strategija i Akcioni plan, uključujući prikupljanje pomoći za Ministarstvo komunikacija u provođenju Strategije.

Cilj Ministarstva komunikacija i prometa BiH je da integrira relevantne sigurnosne standarde EU u zakonodavni okvir cestovne sigurnosti kako bi bio smanjen broj prometnih nesreća u Bosni i Hercegovini. Prijedlog memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Najnovije

Modriča: U požaru u zdravstvenoj ustanovi stradala jedna osoba

Jedna osoba poginula je u požaru koji se tokom noći desio u jednoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u Modriči. Kako je...