Vijeće roditelja KS o izboru direktora škola: Nije bilo nikakvih neregularnosti

Preporučujemo

Vijeće roditelja Kantona Sarajevo danas se oglasilo povodom izbora direktora u osnovnim školama “Džemaludin Čaušević” i “Mehmedalija Mak Dizdar”, tačnije, osvrnuli su se na izjavu ministra obrazovanja KS Elvira Kazazovića.

“U dnevnom listu Avaz, od 17.04.2018 godine, objavljen je tekst pod naslovom ‘Sindikat optužuje ministra, a ministar Vijeće roditelja’, vezano za izbor i imenovanje direktora osnovnih škola ‘Džemaludin Čaušević’ i ‘Mehmedalija Mak Dizdar’. U tekstu se navodi izjava ministra Kazazovića ‘da se čeka stav Vijeća roditelja KS, jer sumnjaju da je bilo neregularnosti prilikom glasanja’, navodi se u saopštenju.

“Na osnovu Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola KS, Upravni odbor Vijeća roditelja je imenovao posmatrače koji su prisustvovali izbornoj sjednici procedure izbora direktora u pomenutim školama. Nakon okončanja izbornih procedura, posmatrači su dostavili izvještaje Upravnom odboru i kopije zvaničnih zapisnika sa izbornih sjednica, u kojim je navedeno da su izborne sjednica i procedure izbora direktora protekle u skladu sa Pravilnikom, ta da su propisane procedure ispoštovane, u obje navedene škole. U periodu nakon završenih procedura glasanja vijeća roditelja ove dvije škole, Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola KS nije dobilo bilo kakve primjedbe od strane roditelja tih škola, niti zahtjev Ministrstva o stavu po pitanju neregularnosti. S tim u vezi ne razumijemo na šta se poziva ministar Kazazović u izjavi datoj za dnevni list Avaz”, saopšteno je.

Vijeće roditelja podsjeća da je prilikom izrade teksta Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, a naročito Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola KS, Vijeće upozoravalo ministra Kazazovića upravo na situacije koje se mogu dešavati pri izboru i imenovanju direktora, jer u Pravilniku (član 5. stav 9.) jasno je precizirano da u proceduri izbora direktora od strane roditelja glasaju samo članovi vijeća roditelja škole. Zakon nalaže (član 95. stav 6.) da član Školskog odbora iz reda roditelja mora podržati prijedlog Vijeća roditelja.

Pravilnik o izboru i imenovanju direktora u osnovnim školama KS, također ne predviđa glasanje ili konsultovanje svih roditelja u jednoj školi pri izboru direktora, što je bilo u suprotnosti sa stavom Vijeće roditelja KS pri izradi teksta Zakona, a u skladu sa njim i Pravilnika. Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola KS mišljenja je da glas roditelja za izbor direktora treba biti u skladu sa raspoloženjem svih roditelja jedne škole koji žele učestovati u proceduri izbora, ali ovaj naš stav nije prihvaćen pri izradi teksta važećeg Zakona niti Pravilnika.

Najnovije

Knjiga “Lav bosanski” o Hasanu Čengiću predstavljena večeras u Sarajevu

Knjiga o Hasanu Čengiću "Lav bosanski", koju su priredile Fahira, Halisa, Emina i Sidika Čengić, predstavljena je večeras u...