Vlada FBiH: Napraviti mapu minski sumnjivih područja u FBiH

Preporučujemo

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) o stanju u oblasti deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava u FBiH, te dala saglasnost na Strategiju protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018.-2025. godine s finansijskim planom.

Federalna vlada zahtijeva od Komisije za deminiranje BiH i Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) da sve aktivnosti koje se u potpunosti ili samo jednim dijelom odnose na FBiH koordinira s FUCZ, kao federalnim organom uprave nadležnim za upravne, stručne i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja, u koje spada i deminiranje, te da osiguraju javnu dostupnost informacija o lokacijama rizičnih površina, minskim oznakama i deminerskim zadacima. Cilj je potpuna informiranost javnosti o opasnostima od mina i dinamici planiranih protivminskih aktivnosti, na osnovu baze podataka Centra za uklanjanje mina u BiH.

- -

Vlada, također, zahtijeva pripremu odgovarajuće mape rizika (minski sumnjivih područja) s rasporedom minskih polja u FBiH i njeno objavljivanje kako bi bila dostupna zainteresovanim korisnicima. Uz to, očekuje da svi stručni, tehnički i operativni deminerski kapaciteti budu usmjereni ka smanjenju sumnjive površine i efikasnijem definiranju preostale rizične površine u BiH.

Jedan od zahtjeva Komisiji za deminiranje BiH i BHMAC-u je da sve stručne kapacitete angažuju na donošenju najboljih i najracionalnijih zakonskih rješenja u oblasti uklanjanja mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (ESZR), koja će osigurati transparentnost, odgovornost i efikasne antikorupcijske mehanizme, kao i ispunjavanje ciljeva iz Strategije protivminskog djelovanja u BiH 2018.-2025. godina i obaveza preuzetih Otavskom konvencijom.

Vlada Federacije BiH će, putem Federalne uprave civilne zaštite, učestvovati u realizaciji Strategije protuminskog djelovanja BiH 2018.- 2025. godina u istom obimu i sa istim kapacitetima kao i do sada, te će finansirati ove aktivnosti u granicama do sada planiranih i odobravanih sredstava u budžetu Federacije BiH.

Od svih subjekata u deminiranju Vlada FBiH zahtijeva dosljednu primjenu svih zakonskih nadležnosti u oblasti deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava.

- -

Federalna uprava civilne zaštite je zadužena da sve ljudske i materijalne potencijale angažuje u aktivnostima koje su od neposrednog značaja za realizaciju ciljeva Strategije protivminskog djelovanja u BiH 2018.-2025. godina i da redovno izvještava Vladu FBiH o uklanjanju mina i ESZR.

Federalnoj upravi civilne zaštite odobrena je popuna upražnjenih radnih mjesta jedanaest deminera na neodređeno vrijeme.

Najnovije

Bećirović razgovarao s Macronom: Francuska će nastaviti pružati podršku razvoju nezavisne, suverene i multietničke BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom u okviru samita Evropske političke zajednice...