Vlada FBiH od očiju javnosti sakrila dva miliona KM za troškove arbitraže u Cirihu

preporučujemo

Vlada FBiH je na 290 sjednici održanoj 11. novembra 2021. godine donijela zaključak kojim su zaduženi Energoinvest i BH-Gas da zastupaju interese Vlade FBiH u arbitražnom postupku sa mađarskim transporterom gasa FGSZ.

Ovaj zaključak nije objavljen u izvještaju sa Vlade FBiH, te je time isti ostao nedostupan javnosti. Radi se o sporu koji je nastao neispunjenjem ugovornih obaveza prema FGSZ tj. neplaćanjem tri uzastopna avansa po ugovoru sa FGSZ i koji Energoinvest nikad nije raskinuo iako je bio obavezan to uraditi po zahtjevu Vlade FBiH. Spor je vrijedan 21,1 milion USD, a tuženi su Vlada FBiH ( kao garant realizacije ugovora do 2023. godine), Energoinvest i BH-Gas. Vlada se odlučila da zaduži ove dvije kompanije da je zastupaju u Cirihu pred arbitražnim vijećem.

Zašto je ovaj zaključak sakriven od javnosti nije poznato, ali to neće amnestirati Vladu FBiH od odgovornosti za izdata Pisma uvjerenja i saglasnosti prema FGSZ čime je garantovala realizaciju ugovora sve do 2023. godine.

Prelaskom na Turski tok Vlada FBiH je svjesno ušla u spor jer mađarski transporter se neće odreći prihoda za koje je garantirala Vlada FBiH.

U cilju ispunjenja zaključka Vlade FBiH Energoinvest i BH-Gas su zaduženi da angažiraju advokatsku kuću za zastupanje pred arbitražnim vijećem. Ovo zastupanje je procijenjeno na 690.000 KM, a procjena angašovanja arbitražnog vijeća je 290.000 KM.

Almir Bečarević, stručnjak za gas kazao je da će početak arbitražnog procesa biti potrebno cca 1.000.000 KM što nije konačan iznos za ovaj spor.

“Pored ovih troškova biće, gotovo sigurno, potrebna sredstva za vještačenje čitavog procesa vezanog za raskid ugovora. Imajući u vidu da će ovaj spor biti lakše izgubiti od riješiti pozitivno procijenjena vrijednost troškova gubitka spora, po mom mišljenju bice oko 2.000.000 KM.

Da sumiram, vrijednost spora je 21,1 milion USD, troškovi 2.000.000 KM i skuplji gas iz Turskog toka. Sve navedeno za arbitražni spor će pasti na pleća Energoinvesta i BH-Gasa, a prelazak na Turski tok i veću cijenu gasa ce tek plaćati potrošači. Sve u konačnici će platiti građani i industrija što će biti vidljivo već od januara 2022. godine.

Napominjem, prilikom prelaska na Turski tok nikakva analiza nije urađena od Vlade FBiH cime postaje jasno i zašto je zaključak sakriven od javnosti”, kazao je Bečarević.

Podsjećamo, najveći zagovornici prelaska na Turski tok bez da se prije raskine važeći ugovor bili su ministar Nermin Džindić (SBB) i premijer Fadil Novalić. Kompletni dojsei o svemu predati su Federalnoj upravi policije.

Najnovije

Komšić se obratio PS Vijeća Evrope: Konstitutivnost i domovi naroda alati za korupciju i nejednakost glasa

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva obratio se Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i njegovo izlaganje iznio je kroz poseban prizmu onih...