Vlada FBiH traži od Federalnog parlamenta da hitno razmatra Prijedlog zakona o šumama

Preporučujemo

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2017. godini i planovima gospodarenja šumama za 2018. godinu.

S ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva zbog nepostojanja zakona o šumama FBiH, Vlada FBiH je uputila urgenciju Parlamentu Federacije BiH da hitno razmatra Prijedlog zakona o šumama, koji je utvrdila na 110. sjednici, 7.7.2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru.

– Korisnici državnih šuma su obavezani da poduzmu sve neophodne aktivnosti s ciljem izvršenja radova planiranih godišnjim planom realizacije šumskoprivrednenih osnova. Kantonalnim upravama za šumarstvo je naloženo intenzivno praćenje realizacije šumskoprivrednih osnova i poduzimanje aktivnosti u okviru svojih ovlasti i redovno izvještavanje Federalne uprave za šumarstvo.

– Federalna uprava za inspekcijske poslove je zadužena da, u saradnji s kantonalnim inspekcijama i kantonalnim upravama za šumarstvo, intenzivira kontrolu realizacije šumskoprivrednih osnova i da preventivnim i represivnim mjerama, u skladu sa svojim nadležnostima, obezbijede sveobuhvatnu i potpunu realizaciju svih radova planiranih ovim osnovama uključujući i planirane sječe ravnomjerno u svim gazdinskim klasama šuma, kako je to definisano važećim propisima za oblast šumarstva.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će ovu informaciju i zaključke Vlade Federacije BiH proslijediti vladama kantona, kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama za šumarstvo i preduzećima koja gospodare šumama. Zaključci će biti dostavljeni i Parlamentu FBiH.

Najnovije

Zara nakon poziva na bojkot obrisala fotografije koje aludiraju na genocid u Gazi

Nakon što je španski brend Zara objavio fotografije svoje najnovije kolekcije, na sebe je navukao bijes javnosti širom svijete,...