Vlada FBiH: Uredba o zaštitnom znaku Arhiva FBiH

Preporučujemo

Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Uredbu o zaštitnom znaku Arhiva Federacije, vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja u oblasti arhivske djelatnosti na području Federacije BiH.

Zaštitni znak se koristi na memorandumu Arhiva Federacije i u drugim slučajevima kada je riječ o predstavljanju aktivnost ili djelatnosti Arhiva Federacije.

- -

Priznanja predviđena ovom uredbom dodjeljuju se domaćim ili inozemnim ličnostima, državnim organima, pravnim osobama i institucijama za njihov doprinos u afirmaciji arhivističke djelatnosti, na Međunarodni dan arhiva 9. juna na svečanoj sjednici Arhiva Federacije, ili na prigodnoj javnoj manifestaciji koja će biti održana tim povodom.

Mogu biti dodijeljena priznanja Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić, Plaketa Povelja Kulina bana, Plaketa Bosanski stećak i Pismena pohvala Arhiva Federacije.

Najnovije

Nakon 31 godinu od paljenja, miniranja i rušenja sutra svečano otvaranje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu

Sve je spremno za sutrašnje otvaranje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu, koja je zapaljena i minirana 1993. godine, a...