Vlada FBiH: Usvojen Program utroška sredstava za poticaje poljoprivrednicima

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 140. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu, usvojila 58.200.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava poticaja za poljoprivredu, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva.

Od ukupnog iznosa, za poticaje biljnoj proizvodnji namijenjeno je 9.040.000 KM, a animalnoj 43.435.000 KM, dok će kamate na kredite za investicije u poljoprivredi biti regresirane sa 500.000 KM, koliko je planirano i za komasaciju zemljišta.

Za ruralni razvoj predviđeno je 3.580.000 KM, od čega za investicije u poljoprivredna gazdinstva 3.500.000 KM, a 80.000 KM za organsku proizvodnju.

Sredstva od 295.000 KM planirana su za model ostalih podrški, a unutar ovog iznosa je i 80.000 KM za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.

Za izvršenje pravosnažnih sudskih presuda u oblasti novčane podrške iz prethodnih godina i rješenja u drugostepenom postupku predviđen je iznos od 850.000 KM.

Danas je Vlada održala i 141. (tematsku) sjednicu, utvrdivši nacrte tri zakona bitna za uvođenje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata, takozvanog „one stop shop“ sistema u Federaciji BiH.

Na ovaj način Vlada Federacije BiH provodi jedan od ciljeva iz Reformske agende, a to je usklađivanje poslovnog okruženja i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH pojednostavljenjem registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.
Osnovana je i interresorna radna grupa sa zadatkom da, uz podršku Britanske ambasade i Grupacije Svjetske banke, analizira stanje, kreira i omogući provođenje preporuka za uspostavljanje „one stop shop“ sistema.

Jednim od rješenja predviđenih Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima predviđena je mogućnost da osnivači privrednih drušava u postupku registracije izjavom potvrde ispunjenost uvjeta za obavljanje djelatnosti. Nadležni registarski organ izjavu, po službenoj dužnosti, dostavlja nadležnim općinskim i kantonalnim organima i obavještava ih o početku obavljanja djelatnosti tog društva. Ovako rješenje u značajnijoj mjeri pojednostavljuje i ubrzava postupak registracije, a brisana je i odredba koja je davala mogućnost da, u slučaju kada zakonom ili drugim propisom nisu propisani uvjeti za dobijanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog akta, federalna ministarstva, u okviru svojih nadležnosti, utvrde te uslove.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH podrazumijeva povezivanje svih nadležnih registarskih sudova u složeni informacioni sistem Federacije BiH s Poreskom upravom FBiH, Upravom za indirektno oporezivanje, Zavodom za statistiku, općinama i drugim relevantnim institucijama. Ovaj složeni sistem podrazumijeva i uspostavljanje jedinstvene baze registra koja služi kao centralno mjesto za pohranu registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektronskom obliku u zbirku isprava.

Vlada FBiH je utvrdila i Nacrt zakona o elektronskom potpisu FBiH koji uređuje pravo fizičkih i pravnih osoba na upotrebu ove vrste potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama. Također, utvrđuje i prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba koje pružaju usluge izrade, verifikovanja ili potvrđivanja elektronskog potpisa, vremenskog žiga i pečata, elektronske preporučene dostave i certifikata za autentifikaciju mrežnih stranica na teritoriju Federacije BiH, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, kojim je prvi put je omogućeno vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika, zatim skraćena procedura i pojednostavljena registracija obrta, omogućeno pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti i ograničeno izvršenje nad imovinom obrtnika.

Najnovije

Bolnice sve krcatije, situacija kritična: Epidemija iz Ukrajine mogla bi se proširiti na cijeli svijet!

Bolnice i zdravstvene ustanove širom Ukrajine posljednjih se sedmica susreću s drastičnim povećanjem infekcija zbog otpornosti na antibiotike, zbog...