- Advertisement -

Vlada FBiH: Usvojene preporuke o provedbi reforme visokog obrazovanja

Preporučujemo

O PROVEDBI REFORME VISOKOG OBRAZOVANJA

Vlada FBiH je prihvatila informaciju i predložene preporuke o provedbi reforme visokog obrazovanja u Federaciji BiH u 2016. i 2017. godini.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, kako je navedeno, nastaviti pratiti provedbu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i predlagati mjere i aktivnosti za uspješniju realizaciju ciljeva reforme visokog obrazovanja zasnovane na Bolonjskoj deklaraciji i usmjerene ka progresivnom harmoniziranom razvoju visokog obrazovanja u Federaciji BiH.

Kantonalna ministarstva obrazovanja i nauke trebaju se, zajedno sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, uključiti u aktivnosti akreditacije studijskih programa visokoškolskih ustanova i aktivno učestvovati u predstojećoj institucionalnoj reakreditaciji.

Resorno federalno ministarstvo će nastaviti biti oslonac visokoškolskim ustanovama u nastojanju da postanu aktivan učesnik na evropskom prostoru. Kroz jaku savjetodavnu i koordinirajuću ulogu povezivat će visokoškolske ustanove i kantonalna ministarstva s ciljem razvoja visokog obrazovanja u FBiH, kao zajedničkog interesa.

Ovo ministarstvo će nastaviti pratiti i koordinirati provedbu odredbi međunarodnih konvencija, sporazuma i drugih dokumenata u oblasti visokog obrazovanja, koje je preuzela Bosna i Hercegovina.

U partnerstvu sa ostalim akterima u području visokog obrazovanja u FBiH i BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će pružati dalju podršku Fondaciji za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH s ciljem poboljšanja mobilnosti.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH donijela je danas pet rješenja kojima Javnom poduzeću JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisniku, dopušta ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina. Postupak izvlaštenja vođen je zbog izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Počitelj, poddionica Buna – Počitelj na području Općine Čapljina, nakon što je Vlada FBiH 29.9.2016. godine utvrdila javni interes za izgradnju ovog dijela autoceste.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je Odluku o poništavanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Hrvatska pošta d.o.o. Mostar objavljenog krajem januara 2018. godine. Istovremeno je donijela odluke o raspisivanju novog javnog konkursa natječaja i kriterijima za izbor i nominiranje za imenovanje na ovu poziciju, uime državnog kapitala u ovom gospodarskom društvu.

Nadzornom odboru PS Vitezit d.o.o. Vitez Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o imenovanju Josipa Rajića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.

- Advertisement -
- Advertisement -

Najnovije

Asfaltira se dio trase Marša mira

Marš mira, pješački pohod stazama kojim su se Podrinjci u julu 1995. godine probijali ka slobodnoj teritoriji, nakon dvije...