Vlada FBiH želi uložiti 4 miliona KM u terminale Ploče koji ne daju revizorima da ih kontroliraju

Preporučujemo

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević danas je kazala da je Vlada FBiH na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici usvojila jedan amandman na prijedlog budžeta za 2023. godinu.

Budžet danas razmatraju federalni zastupnici u Predstavničkom domu FBiH po hitnoj proceduri, a odlučivati će danas i o amandmanu vlade koji se tiče povećanja budžetske pozicije federalnog ministarstva industrije i energetike.

Vlada je usvojila amandman na dio budžeta koji je vezan za investiciona ulaganja kod naftnog operatera Terminali Federacije Sarajevo, ispostava Ploče u iznosu od 4 miliona KM.

Radi se o investicijskom ulaganju te navodno na taj način federalno ministarstvo energetike i vlada potvrđuju svoje opredjeljenje da se naftni kapaciteti FBiH poboljšaju.

Već skoro dvije godine traje agonija revizora federalnog Ureda za reviziju u vezi sa dostavom finansijske dokumentacije ili dopuštanja revizorima ulazak u prostorije Naftnih terminala Ploče (NTF).

Jedini cilj revizora je utvrditi namjensko trošenje sredstava u toj instituciji.

Bez obzira na pozive parlamentarnih komisija iz prošlog saziva parlamenta upućenih ka društvu koje je u vlasništvu Operatera Terminali Federacije (OTF), glavni federalni revizor donio je u maju prošle godine zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije.

Federalnim revizorima je navodno zabranjeno djelovanje u terminalima Ploče, a parlamentarci su danas tokom rasprave o budžetu FBiH za 2023. godinu izrazili svoje negodovanje radom tog preduzeća.

Budući da je ranije javnost informirana da NT Ploče odbijaju saradnju sa vlastitim osnivačem, nije jasno opredjeljenje federalne vlade da im dodijeli nekoliko miliona KM budžetskih sredstava kada nema uvid ni u utrošak sredstava koja su im dodijeljena tokom posljednjih nekoliko godina.

Najnovije

Islamska zajednica odgovorila Čoviću u vezi ugovora s državom

Ugovor sa državom nije ekskluzivitet Islamske zajednice nego crkava, jer se osporava Islamskoj zajednici. Već duže vrijeme u javnosti u...