Vlada KS: Usvojene liste lijekova proširene za 17 novih na A listi i 10 na B listi lijekova

Preporučujemo

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj 146. redovnoj sjednici usvojila Odluku o listi lijekova Kantona Sarajevo kojom je utvrđen obim prava osiguranih lica na korištenje lijekova koji se obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, nin i postupak propisivanja i izdavanja tih lijekova te primjene u zdravstvenim ustanovama, kao i nin utvrđivanja pozitivne, bolničke i magistralne liste lijekova Kantona Sarajevo.

Ovom odlukom donesena je Pozitivna A lista lijekova na kojoj su lijekovi obuhvaćeni A listom lijekova sa Federalne liste lijekova, a koji se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS neće plaćati i dobivat će ih na recept.

- -

Utvrđena je i Pozitivna B lista lijekova na kojoj su lijekovi koji su obuhvaćeni B listom lijekova sa Federalne liste lijekova, te lijekovi evidentirani kao potrebni za liječenje osiguranika Kantona Sarajevo, a obezbjeđuju se stanovništvu Kantona Sarajevo sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka u iznosu od 10 do 100 posto.

I Bolnička lista lijekova je sastavni dio ove odluke i ona podrazumijeva lijekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Također je njen sastavni dio i Magistralna i galenska lista lijekova KS koja sadrži lijekove koji se izrađuju u apotekama za pojedinačnog pacijenta na recept u skladu sa važećom farmakopejom i drugim propisima, ne proizvode se fabričkim putem i koji se izdaju u okviru svojih organizacionih jedinica-apoteka, a propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kako je obrazložila ministrica zdravstva Zilha Ademaj, u pomenute liste uvršteno je 17 novih lijekova na A listu i 10 novih na B listu.

- -

Ovim listama je omogućeno ljekarima, kao propisivačima lijekova, a i pacijentima, kao njihovim korisnicima, znatno širi izbor u asortimanu lijekova, jer su uvršteni svi proizvođači, domaći i strani. Na listama se nalazi 37,72 posto lijekova svih pet domaćih proizvođača, 17,26 posto lijekova originalnih stranih proizvođača te 45 posto stranih generičkih lijekova”, precizirala je ministrica Ademaj.

Dodala je i kako se ograničenja koja su bila ranije propisana ne odnose na djecu do navršene 18. godine života, odnosno do 26. godine života za mlade koji koriste inzulinske terapije.

Najnovije

Efendić oštro poručio: Okerić koji u životu nikada ništa nije napravio, ničim izazvan, pokušava obezvrijediti moj rad u općini Novi Grad

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić oglasio se na društvenim mrežama...