- Advertisement -

Vlada KS: Usvojene liste lijekova proširene za 17 novih na A listi i 10 na B listi lijekova

Preporučujemo

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj 146. redovnoj sjednici usvojila Odluku o listi lijekova Kantona Sarajevo kojom je utvrđen obim prava osiguranih lica na korištenje lijekova koji se obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, nin i postupak propisivanja i izdavanja tih lijekova te primjene u zdravstvenim ustanovama, kao i nin utvrđivanja pozitivne, bolničke i magistralne liste lijekova Kantona Sarajevo.

Ovom odlukom donesena je Pozitivna A lista lijekova na kojoj su lijekovi obuhvaćeni A listom lijekova sa Federalne liste lijekova, a koji se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS neće plaćati i dobivat će ih na recept.

Utvrđena je i Pozitivna B lista lijekova na kojoj su lijekovi koji su obuhvaćeni B listom lijekova sa Federalne liste lijekova, te lijekovi evidentirani kao potrebni za liječenje osiguranika Kantona Sarajevo, a obezbjeđuju se stanovništvu Kantona Sarajevo sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka u iznosu od 10 do 100 posto.

I Bolnička lista lijekova je sastavni dio ove odluke i ona podrazumijeva lijekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Također je njen sastavni dio i Magistralna i galenska lista lijekova KS koja sadrži lijekove koji se izrađuju u apotekama za pojedinačnog pacijenta na recept u skladu sa važećom farmakopejom i drugim propisima, ne proizvode se fabričkim putem i koji se izdaju u okviru svojih organizacionih jedinica-apoteka, a propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kako je obrazložila ministrica zdravstva Zilha Ademaj, u pomenute liste uvršteno je 17 novih lijekova na A listu i 10 novih na B listu.

Ovim listama je omogućeno ljekarima, kao propisivačima lijekova, a i pacijentima, kao njihovim korisnicima, znatno širi izbor u asortimanu lijekova, jer su uvršteni svi proizvođači, domaći i strani. Na listama se nalazi 37,72 posto lijekova svih pet domaćih proizvođača, 17,26 posto lijekova originalnih stranih proizvođača te 45 posto stranih generičkih lijekova”, precizirala je ministrica Ademaj.

Dodala je i kako se ograničenja koja su bila ranije propisana ne odnose na djecu do navršene 18. godine života, odnosno do 26. godine života za mlade koji koriste inzulinske terapije.

- Advertisement -
- Advertisement -

Najnovije

Objavljena koalicija SBIH-Platforma za progres u HNK: Cilj je baviti se konkretnim problemima i razvojem u ovom kantonu

U Mostaru je danas održana zjednička press konferencija Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBIH) i Platforme za progres na...