Vlada KS usvojila Godišnji plan provođenja programa razvoja male privrede

Preporučujemo

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na 122. redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva privrede KS, usvojila Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2018. godinu.

U Budžetu KS za ovu godinu planirana su finansijska sredstva u iznosu od 3.800.000 KM za ovu namjenu. Predviđeno je da se kao podsticajna sredstva dodijele subjektima male privrede za subvencioniranje njihovih troškova.

Primjenom ovog programa planirano je ispunjenje pet strateških ciljeva razvoja subjekata male privrede i to: unapređenje ekonomskog rasta i razvoja, unapređenje dostupnosti izvorima finansiranja, promocija preduzetništva, unapređenje preduzetničkih vještina i poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta.

Njihovim provođenjem omogućit će se jačanje konkurentske sposobnosti svih privrednih subjekata i povećanje zaposlenosti, kroz povećanje ekonomskog rasta i broja privrednih subjekata.

Ministarstvo privrede KS je u ovogodišnjem planu definisalo devet programa koje će provesti u narednom periodu, i to: Kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima; Subvencioniranje kamata po preuzetom kreditu; Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture; Podrška u primjeni tehničkih normi i standarda kvalitete; Unapređenje rada udruženja obrtnika; Poticaj razvoja ženskog preduzetništva; Poticaj za unapređenje IT preduzetništva; Poticaj za unapređenje inovativnog zapošljavanja; Podizanje svijesti javnosti i razvijanje pozitivnog stava o preduzetništvu; te Pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte male privrede.

Provođenjem poticajnih mjera i realizacijom navedenih programa omogućit će se subjektima male privrede uredno obavljanje djelatnosti, povećanje obima proizvodnje ili usluga i obezbjeđenje novih radnih mjesta.

Ovaj godišnji plan sačinjen je u skladu sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine.

Najnovije

Išerić: Svakoj ženi koja rodi četvrto dijete osigurati redovna mjesečna primanja u visini od 50 % prosječne plaće

Pravni stručnjak dr.sc. Enver Išerić predstavnicima vlasti uputio je zahtijev da svakoj ženi u Bosni i Hercegovini se osiguraju...