U Auto-moto savezu (AMS) Republike Srpske pozitivno ocjenjuju evropsku odluku da se vozačima iz BiH omogući putovanje u te zemlje bez takozvanog zelenog kartona.

- -

– Treba nastaviti raditi na tome da se ukine obavezno posjedovanje zelenog kartona za vozače iz BiH u svim zemljama iz Evrope – rekao je generalni sekretar AMS RS Ranko Babić.

Babić je pozvao sve vozače iz BiH da se prije polaska na put u neku od evropskih zemalja dobro informiraju o ruti kretanja, jer je moguće da neka od zemalja u tranzitu traži posjedovanje zelenog/bijelog kartona osiguranja, prenose nezavisne.com.

Iz Biroa zelene karte u BiH su precizirali da je nakon višegodišnjih priprema i rada na uspostavljanju i ispunjavanja kriterija i određenih standarda prema evropskoj zajednici osiguravača u Briselu, Biro zelene karte u BiH potpisao Multilateralni garantni sporazum kojim je BiH postala članica tzv. Podsistema registarske oznake.

Potpisivanjem ovog sporazuma sa 33 biroa EU, Švicarske i Lihtenštajna, Andore, Islanda, Norveške, Srbije, te odlukom Komisije EU od 28. septembra o primjeni direktive Evropskog parlamenta i Vijeća vlasnicima motornih vozila iz BiH je omogućeno da od 19. oktobra putuju u te zemlje bez kontrole postojanja zelenog/bijelog kartona.