Vruć krompir u rukama Nenada Nešića: Ispunjavanje Dodikovih želja ili krivična odgovornost

Preporučujemo

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić pod velikim je pritiskom i dilemom. S jedne strane ima političke zahtjeve i očekivanja stranke Milorada Dodika, a sa druge precizne zakone Bosne i Hercegovine.

Tako će Nešić morati odabrati – ispunjavanje želja ili krivična odgovornost. Ipak, zbog ovog “problema” imenovanja koja su trebala biti na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara bi mogla sačekati još neko vrijeme, dok se situacija ne razjasni.

No, krenimo redom

Na konkursu za direkora Službe za poslove sa strancima koji je okončan u junu 2022. godine, Žarko Laketa je imao najviše bodova ispred Slobodana Ujića, Saše Kablara i Radeta Kovača.

Tako je odlučila posebna komisija koju je imenovao tadašnji ministar sigurnosti Selmo Cikotić.

No, kako saznajemo, Cikotić je bio svjestan da Laketa ne ispunjava uslove i da bi on odgovarao da ga je predložio Vijeću ministara BiH. Zbog toga je imenovanje novog direktora Službe ostavljeno novom sazivu Vijeća ministara i sada je “vruć krompir” u rukama Nenada Nešića.

O čemu se sada radi

Za fotelju direktora Službe za poslove sa strancima odvija se prava unutarstranačka borba u redovima SNSD-a.

Tu ima više zainteresovanih, a to su aktuelni direktor Slobodan Ujić koji vjerovatno nema šanse samo zato jer je blizak SDS-u, ali zato ima njegov trenutni zamjenik Rade Kovač koji je blizak SNSD-u.

I jedan i drugi ispunjavaju zakonske uslove za razliku od Žarka Lakete, također kandidatu bliskom jednoj SNSD-ovoj struji, koji ne ispunjava tri uslova.

Naime kandidat za direktora mora imati, između ostalog, najmanje pet godina radnog iskustva od čega tri na poslovima vezanima za kretanje i boravak stranaca. Također, kandidat za direktora Službe ne može biti neko kome je izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, a i mora posjedovati dozvolu za pristup tajnim podacima sa oznakom “vrlo tajno”.

Laketa, aktuelni savjetnik ministra Staše Košarca, je u novembru 2001. osuđen na četiri mjeseca zatvora, uslovno na godinu dana, za zloupotrebu službenog položaja, ne posjeduje dozvolu za pristup “vrlo tajno” podacima i nije radio na poslovima u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca u BiH.

Nešića inspektori upozorili na vrijeme

Na adresu kabineta ministra sigurnosti BiH stigla je obavijest Inspektorata koji je analizirao predložene tačke za sjednicu Vijeća ministara BiH u vezi sa imenovanjem direktora Službe za poslove sa strancima i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

“U vezi tački 151 i 276 dnevnog reda koja se odnosi na Prijedlog imenovanja direktora i zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima i Prijedlog za imenovanje zamjenika direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, ovim putem ističemo da je za navedeno imenovanje na posebno direktora i zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima koji treba da imaju bezbjednosnu provjeru stepena “vrlo tajno” potrebno obaviti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, a što između ostalog podrazumjeva i poštivanje Zakona o zaštiti tajnih podataka (Službeni glasnik BiH broj 54/05 i 12/09)”, naveli su.

Naime, Zakonom o zaštiti tajnih podataka je predviđeno da se za sve osobe koje se prijavljuju za rad na radno mjesto na kojem se proizvode tajni podaci, u organu koji se bavi obavještajnim ili pitanjima iz oblasti odbrane i sigurnosti, vrše sigurnosne provjere u skladu s postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima. Naime, trenutno važećom odlukom za direktora Službe za poslove sa strancima predviđen je pristup tajnim podacima stepena “vrlo tajno”.

Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Služba za poslove sa strancima su upravne organizacije u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH u kojima se se proizvode, distribuiraju i primaju tajni podaci.

“Posobno ovo ističemo za Službu, za šta je certifikovana od strane Državnog sigurnosnog organa, odnosno od Ministarstva sigurnosti”, navedeno je u dopisu Inspektorata.

Takođe, članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka je predviđeno da se sigurnosne provjere za osobe koje konkurišu za radno mjesto, odnosno dužnost u organu u kojem se proizvode tajni podaci obave i okončaju prije imenovanja, postavljenja, odnosno prijema u radni odnos.

“U slučaju da se za navedena lica utvrde sigurnosne smetnje isti neće biti imenovani, postavljeni, odnosno primljeni u radni odnos za koji je obavljena sigurnosna provjera. Кako se postupak bezbjednosnih provjera, po našem saznanju, još uvijek nije okončao, evidentno je da nisu ispunjeni uslovi za navedene tačke dnevnog reda te je istu potrebno povući do okončanja postupka sigurnosnog provjeravanja za sve kandidate”, istakli su iz Inspektorata.

Na kraju su napomenuli ministra sigurnosti BiH da u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, odgovorni javni službenik/organ osigurava da se sva javna imenovanja vrše na zakonit način i u skladu sa svim važećim pravilima, propisima i zakonima, stoga su sugerisali da se provedu sve procedure, a za što je potrebno samo malo vremena.

Najnovije

Završena akcija “Niste same”: Paketi za žene i djevojke uskoro kreću za Tursku i Siriju

Regionalna Asocijacija Poduzetnica pridružila se kampanji Crvenog križa Federacije BiH "Niste same" za žene i djevojke Turske i Sirije. Bosnaskohercegovačke...