Za sutra zakazana vanredna sjednica SSOOiO: Kap je prelila čašu

Preporučujemo

Vanredna sjednica Skupštine povjereništva Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja (SSOOiO FBiH) – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, na čijem se čelu nalazi Saudin Sivro, sazvana je sutra sa početkom u 12 sati i 5 minuta,  a po pitanju Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/18).

Iz SSOOiO podsjećaju da je prošle sedmice ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naida Hota-Muminović ignorisala Sindikat kao socijalnog partnera i zatražila izjašnjenje većeg broja osnovnih škola o primjeni Standarda u segmentu prava nastavnika koji su razrednici na dva sata na ime saradnje sa roditeljima.

Zbog te dvije činjenice, kako se navodi Skupština Sindikata će, između ostalog, zauzeti jasan stav i od ministrice zatražiti da Metodologiju za izradu Godišnjeg programa rada škole uskladi sa Pedagoškim standardima i Kolektivnim ugovorom i, nakon prethodno pribavljene saglasnosti Sindikata, a najkasnije do 8 maja ove godine usklađenu Metodologiju dostavi na postupanje osnovnim školama.

Traži se: da osnovnim školama odmah dostavi naredbu o dosljednoj i jednakoj primjeni Pedagoških standarda, a posebno u segmentima koji su direktno povezani za 40-časovnu radnu sedmicu radnika poput prava nastavnika koji je razrednik na 2 sata sedmično za saradnju sa roditeljima, da započne pregovore sa Sindikatom o izmjenama i dopunama važećih Pedagoških standarda čiji će cilj, između ostalog, biti: smanjenje broja učenika u odjeljenjima, a posebno u odjeljenjima u kojima se nastava realizira sa učenicima po IPP-u, smanjenje nastavne norme po vrstama nastave i predmetima,  smanjenje nastavne norme nastavniku koji je razrednik za 2 časa u normi časova nastavnika i povećanje ukupnog broja sati u  neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavnika koji je razrednik na 8 sati.

Nadalje, zajtjev je smanjenje nastavne norme nastavnika koji ima preko 30 godina radnog staža u nastavi za 1 čas, a nastavne norme nastavnika koji ima preko 35 godina radnog staža u nastavi za 2 časa, povećanja plana terenske nastave na 70 časova i umanjenje nastavne norme za 2 časa u normi nastavnika koji realizira terensku nastavu, povećanje stručnog usavršavanja na 1 sat sedmično, povećanje rada nastavnika koji rade u dvije ili tri škole u stručnim organima na 1 odnosno na 1,5 sat sedmično, preciznije definisanje poslova, profila i stručnih sprema saradnika, stručnih saradnika i ostalih radnika, a posebno asistenata, računovodstvenog radnika i da najkasnije do 8 maja ove godine Vladi Kantona Sarajevo predloži izmjene i dopune važećih Pedagoških standarda, koje su usaglašene sa Sindikatom.

Skupština povjereništva SSOOiO FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo će od Vlade Kantona Sarajevo tražiti da najkasnije do 21.maja ove godine, na osnovu prijedloga ministrice i prethodno pribavljene saglasnosti Sindikata, donese Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/18) i istu zajedno sa tekstom izmjena i dopuna objavi u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Sindikat će, kako se navodi, pokušati mirnim putem zaštititi prava radnika, a ako to ne uspije, pozvat će članstvo na mirne proteste kao što je to bio slučaj 2018. godine.

 

Najnovije

Salihamidžić ostaje bez vozačke dozvole?

Sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić ići će na sud u Minhenu zbog prebrze vožnje, piše njemački list Bild. Salihamidžića...