Zaključci VSTV: Nosioci pravosudnih funkcija o prijetnjama trebaju obavijestiti policiji i što manje istupati u medijima

Preporučujemo

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice koja se održava 5. i 6. septembra u Sarajevu, razmotrilo stavove i preporuke Radne grupe za sigurnost pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u BiH donesene na sastanku održanom 30. i 31.augusta 2018. godine u Mostaru povodom sve učestalijih prijetnji i napada na nositelje pravosudnih funkcija na državnom nivou i članove VSTV-a BiH, te usvojilo zaključke:

-VSTV BiH izražava zabrinutost zbog prijetnji i napada na nosioce pravosudnih funkcija na svim nivoima u BiH, te dodatno ukazuje na potrebu sistemskih rješenja vezanih za pitanje sigurnosti i zaštite nosilaca pravosudnih funkcija. VSTV BiH je mišljenja da je trenutno stanje posljedica, između ostalog, i neprimjerenih istupa pojedinaca, uključujući predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, čime je stvorena atmosfera koja pogoduje ugrožavanju sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija i smatra da je važno suzdržati se od ovakvih istupa.

- -

-VSTV BiH zahtjeva da nadležna tužilaštva i policijske agencije, u okvirima svojih nadležnosti i kapaciteta, prioritetno rješavaju slučajeve prijetnji i napada na nosioce pravosudnih funkcija kako bi se obezbijedio adekvatan sigurnosni ambijent u funkcioniranju pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija.

-VSTV BiH zaključuje da pitanja sigurnosti i zaštite članova VSTV-a BiH nisu uređena niti jednim propisom, stoga smatra potrebnim da se u što skorije vrijeme organizira koordinacijski sastanak predstavnika VSTV-a BiH i Radne grupe sa rukovoditeljima nadležnih policijskih agencija i institucija sudske policije na svim nivoima u BiH, kako bi se ovo pitanje riješilo na adekvatan način. Cilj ovog sastanka je da se do konačnog uređenja ovog pitanja zakonskim rješenjem iznađu adekvatna prelazna rješenja.

-VSTV BiH će, posredstvom Radne grupe, u skladu sa zadacima iz Odluke o formiranju Radne skupine, pored ostalih aktivnosti, nastaviti započete aktivnosti na prikupljanju informacija o napadima i prijetnjama upućenim nosiocima pravosudnih funkcija u BiH, u cilju koordinacijske uloge između policijskih agencija nadležnih za pružanje zaštite nosiocima pravosudnih funkcija, te pružanja bolje profesionalne podrške nosiocima pravosudnih funkcija pod prijetnjom.

-VSTV BiH podsjeća na neophodnost poštivanja i primjene postojećih pravila ponašanja nosilaca pravosudnih funkcija u slučajevima zaprimljenih prijetnji ili napada, koja je na prijedlog Radne grupe u okvirima Priručnika o sigurnosti u pravosuđu – „Sigurnost počinje od vas“ utvrdio VSTV BiH i koji je u dovoljnom broju primjeraka distribuiran pravosudnim institucijama, te objavljen na web stranici Centra za sudbenu dokumentaciju VSTV-a BiH. Mišljenja je da je neophodno sve informacije o ugrožavanju sigurnosti pravosuđa blagovremeno upućivati na adresu VSTV-a BiH, odnosno nadležnoj Radnoj grupi za sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u BiH, što je obveza proistekla iz akta VSTV-a BiH od 29.7.2013. godine.

- -

-VSTV BiH savjetuje da nosioce pravosudnih funkcija o prijetnjama i napadima odmah obavijeste nadležne policijske agencije ili institucije sudbenih policija nadležne za pružanje mjera zaštite, te da o prijetnjama i napadima u što je moguće manjoj mjeri istupaju u medijima. Također, Radna skupina savjetuje da je u slučaju istupanja u medijima nužno voditi računa da ti istupi budu sigurnosno i profesionalno usklađeni sa situacijom i postojećim pravilima, obzirom da se istim može dodatno ugroziti kako sigurnost osobe kojoj se prijeti ili je pod mjerama zaštite, tako i sigurnost osoba koje pružaju mjere zaštite, kao i eventualno pokrenuta krivična istraga.

-VSTV BiH ima namjeru nastaviti svoje aktivnosti na unapređenju stanja sigurnosti u pravosuđu BiH tako što planira uspostaviti redovitu komunikaciju sa nosiocima pravosudnih funkcija putem pravosudnog web portala i e-maila, i to putem redovitih objava o aktivnostima Radne skupine na pravosudnom web portalu i dostavljanja mjesečnih obavještenja i preporuka svim nositeljima pravosudnih funkcija u BiH o aktivnostima koje je potrebno poduzeti u slučaju ugrožavanja sigurnosti upućenih prema nosiocima pravosudnih funkcija.

-VSTV BiH predlaže da se u programe obvezne edukacije nosilaca pravosudnih funkcija uključe teme vezane za sigurnost nositelja pravosudnih funkcija i samog pravosuđa. Također, edukacije na ovu temu će se nastaviti kroz posebne tematske konferencije koje će uz potporu donatora organizirati Radna grupa.

-Pored gore navedenog, VSTV BiH također smatra da je potrebno povećati tehnički nivo opremljenosti pravosudnih institucija na ovom polju čime bi se sigurnosni ambijent podigao na višu razinu. Sukladno tome već je pripremljen i implementiran jedan projekat u sastavu IPA 2012 ali, obzirom na veliki broj objekata i limitirane ljudske resurse u sudbenoj policiji, neophodno je u suradnji sa Sekretarijatom VSTV-a BiH razvijati nove projekte kako bi se mobilizirali postojeći fondovi pri Europskoj uniji i kod drugih donatora, što bi direktno uticalo na poboljšanje cjelokupnog stanja sigurnosti u pravosuđu u BiH u bližoj budućnosti.

Radna grupa za sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u BiH  imenovana je Odlukom VSTV-a BiH 7.9.2017. godine i intenzivno se bavi pitanjem sigurnosti pravosuđa, naročito sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija na radnom mjestu i van radnog vremena. Radnu grupu, pored predstavnika VSTV-a BiH, čine predstavnici policijskih agencija nadležnih za sigurnost pravosuđa (svih sudbenih policija u Bosni i Hercegovini – Sudbene policije BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta, te predstavnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH), dvoje sudaca i jedan tužitelj kao predstavnici nosilaca pravosudnih funkcija, te predstavnik Delegacije Europske unije u BiH kao jednog od najvećih donatora.

Najnovije

Efendić odgovorio na prozivke na Facebooku, pa kritikovao Vladu KS: Ta ekipa nije ni za šta osim parade

Novinarka Rubina Čengić jutros je na društvenoj mreži Facebook problematizirala probleme s kojima se susreću stanovnici Dobrinje 3 kada...