I pored toga što Općina nema dozvolu Federalnog ministarstva prostornog uređenja niti Komisije za nacionalne spomenike BiH, izvođači su započeli sa radovima.

Izvođač radova je firma Dinalsa d.o.o., nadzor vrši Energoinvest d.d., a investitor je Općina Centar. Također je navedeno da je predviđeni rok za završetak radova oktobar 2022. godine.

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, postupajući građevinski inspektor je zapisnički obustavio rekonstrukciju trga ispred zgrade Sarajevo-šume do pribavljanja odbrenja za građenja od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

– Općina Centar podnijela je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja zahtjev za saglasnost za tekuće održavanje uređenja trga, ali Ministarstvo nije donijelo nikakvo rješenje po ovom zahtjevu. Svi sudionici u građenju bit će kažnjeni u skladu s Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju novčanom kaznom u iznosu od 5.000 maraka za pravno i 1.500 maraka za odgovornu osobu u pravnom licu – izjavio je za Faktor Ejub Salkić, glavni federalni građevinski inspektor iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.