Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja ovlaštenih veterinarskih laboratorija veterinarska inspekcija je, u skladu sa zakonskim dužnostima i ovlaštenjima, donijela mjere zabrane upotrebe i prometa neispravnog mlijeka, te naredila mjeru neškodljivog uništenja ukupno 105.360 litara mlijeka, te 35.641 kilogram mliječnih proizvoda u čijem sastavu je, na osnovu podataka o sljedivosti, bilo sporno sirovo mlijeko, saopćeno je iz KUIP-a KS.

S obzirom da je pojava aflatoksina u mlijeku posljedica hranjenja muznih grla hranom kontaminiranom aflatoksinom B1, kantonalna veterinarska inspekcija provela je i dodatane kontrolne aktivnosti, potvrdivši neusklađenost u pogledu sadržaja aflatoksina B1 kod dva ispitana uzorka hrane za životinje. Iz navedenog razloga mjere zabrane upotrebe i neškodljivog uništenja donesene su i za zatečenu količinu stočne hrane – koncentrata u količini od 16.400 kilograma.

Kako je hrana za životinje u BiH u najvećem obimu uvozi, pretežno iz Srbije i Mađarske, Inspektorat veterinarske inspekcije KUIP-a je, radi nemogućnosti daljeg postupanja, o utvrđenim neusklađenostima obavijestio nadležna tijela i inspekcije, uključujući i Ured za veterinarstvo BiH, radi poduzimanja aktivnosti iz njihove nadležnosti, posebno granične veterinarske inspekcije.

Iz KUIP-a KS napominju da osiguranje zdravstveno ispravne vode i hrane za životinje spada u opće, preventivne mjere, zaštite zdravlja životinja koje su, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH, odgovornost držaoca i /ili vlasnika životinja. Svrha i cilj navedenih aktivnosti je prioritetno zaštita zdravstvene ispravnosti sirovina i proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih javnoj potrošnji, a s tim u vezi neposredno se ostvaruje i zaštita zdravlja ljudi.

Mikotoksini u hrani za životinje posljedica su razvoja plijesni i da bi se spriječilo njihovo nastajanje krucijalno je spriječiti rast plijesni kroz osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uslova, primarno vlažnosti, koja na hranjivoj podlozi, uz toplotu, pogoduje rastu plijesni. Oni su i termostabilni spojevi i mogu se naći u proizvodima koji su prošli tehnološku obradu (pasterizaciju, sterilizaciju i dr.), zbog čega prenamjena neispravnih sirovina i proizvoda nije dozvoljena. Iz tog razloga Inspektorat veterinarske inspekcije ističe nužnost kontrole u svim fazama proizvodnje, prikupljanja, transporta, obrade, skladištenja i dalje prodaje hrane za muzna grla.

Iz KUIP-a također naglašavaju da proizvodi od kontaminiranog mlijeka, poput sira, mogu sadržavati do nekoliko puta veću količinu aflatoksina, na što upozorava i Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA).

S obzirom na detektovane neusklađenosti mlijeka i hrane za životinje, veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS nastavlja usmjerene kontrolne aktivnosti koje podrazumijevaju uzimanje novih uzoraka mlijeka, navodi se u saopćenju.