Zbog Schmidtovih izmjena: CIK za 2025. zatražio budžet 64,5 miliona KM, a zbog Schmidtovih izmjena za izbore dodatnih 59 miliona

Preporučujemo

Ukupan budžetski zahtjev Centralne izborne komisije /CIK/ Bosne i Hercegovine za narednu godinu iznosi 64.545.000 KM, dok je na dodatnu potrošnju uzrokovanu izmjenama Izbornog zakona planirano 59.000.920 KM, navodi se danas usvojenom dokument okvirnog budžeta ove komisije za period od 2025. do 2027. godine, koji će biti upućen Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Prema dokumentu koji je CIK jednoglasno usvojio, planirano je nabavljanje uređaja za autoidentifikaciju, uređaja za skeniranje glasačkih listića, te video-nadzor na 5.500 biračkih mjesta.

- -

Od 64.545.000 KM, koliko CIK ukupno traži za 2025. godinu, na postojeću potrošnju planirano je 4.000.032 KM, a na dodatnu potrošnju koja se odnosi na uvećanje plata i naknada i kapitalnih izdataka 593.000 KM.

U toku rasprave predsjednik CIK-a Irena Hadžiabdić rekla je da se za 2025. godinu traži visok iznos sredstava, jer je projekcija da ovako kompleksne nabavke treba izvršiti mnogo ranije od Opštih izbora u BiH, koji su planirani u 2026. godini.

“Ovaj dokument će poslužiti kao osnova da se utvrde granice za budžet od Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara i onda ćemo se mi u te granice koje budu postavljene uklapati kada budemo podnosili budžetski zahtjev za svaku pojedinačnu godinu”, navela je ona.

Član CIK-a Željko Bakalar rekao je da izmjene Izbornog zakona nose mnoge izazove, kako za CIK, tako i za budžet institucija BiH, navodeći da izmjene Izbornog zakona traže da ih prate i finansijska sredstva, koja su enormna u odnosu na sve dosadašnje budžetske zahtjeve, dodajući da “demokratija očito košta”.

- -

“Od zemalja koje su uvele informacione tehnologije u izborni proces dobili smo informacije da je i kod njih bila ista situacija i zemlja je morala stati iza integriteta izbornog procesa”, rekao je Bakalar.

Prema usvojenom dokumentu, budžetski okvir CIK-a planiran za 2026. godinu iznosi 65.131.000 KM i odnosi se na neposrednu potrošnju u iznosu od 4.759.000 KM i dodatnu potrošnju po stavci “Opšti izbori 2026” u iznosu od 60.373.000 KM.

“Kao posljedicu izmjena izbornog zakona imamo 47 miliona KM, a 40 miliona KM je planirano za nabavku softvera za autorizaciju i unos podataka i to nam je najveća stavka. Imamo i povećanje od 5.857.000 KM na ugovorenim i drugim uslugama”, navedeno je na sjednici.

Budžetski zahtjev CIK-a za 2027. iznosi 9.653.000 KM i odnosi se na neposrednu potrošnju u iznosu od 4.000.032 KM, te dodatnu potrošnju koja se odnosi na uvećanje plata i naknada i tekućih kapitalnih izdataka u iznosu od 344.000 KM, kao i dodatnu potrošnju uzrokovanu izmjenama Izbornog zakona BiH u iznosu od 5.277.000 KM.

“Što se tiče dodatne potrošnje, na kapitalnim izdacima imamo stavku nabavku softvera od dva miliona KM i nabavku opreme od 1.000.573 KM, a dodatno imamo na ugovorenim i ostalim uslugama povećanje od 927.000 KM”, istaknuto je na sjednici.

Uz Dokument okvirnog budžeta CIK-a za period od 2025. do 2027. na prijedlog člana CIK-a Vlade Rogića usvojen je i zaključak da će ova institucija nabavku izbornih tehnologija raditi u skladu sa smjernicama koje da Parlamentarna skupština BiH.

Najnovije

Gradonačelnik 23. maj proglasio Danom žalosti na području grada Tuzle

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić donio je Odluku o proglašenju Dana žalosti na području grada Tuzle, povodom tragičnog događaja i...