Željeznice FBiH ostvarile najbolje finansijske rezultate u posljednjih 30 godina

Preporučujemo

Željeznice Federacije BiH objavile su da su u 2022. ostvarile najbolje finansijske rezultate u posljednjih 30 godina.

Navedeno je da su ukupni prihodi kompanije u 2022. iznosili 127,9 miliona KM, a ukupni rashodi 126,7 miliona KM. Ostvarena neto-dobit iznosi 1,2 miliona KM.

- -

Operativna dobit, prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) u 2022. iznosila je rekordnih 29,7 miliona KM.

Generalni direktor Željeznica FBiH Enis Džafić izjavio je da je neto dobit i operativna dobit koju su ostvarili u 2022. prije svega zasluga radnika i dokaz ispravne poslovne politike kompanije.

Vratili smo ponos željezničkom radniku i istovremeno odgovorili svim poslovnim zadacima. Zahvalio bih se svim građanima koji koriste naše usluge, kao i poslovnim partnerima i institucijama koje su nam ukazale povjerenje – rekao je Džafića.

Foto: ZFBiH

- -

On pojašnjava da su ključni faktori za povećanje prihoda kompanije bili povećanje prihoda iz robnog saobraćaja, putničkog saobraćaja, pružanja usluga na pruzi i iznajmljivanja lokomotiva i vagona.

U 2022. Željeznice FBiH prevezle su 8.053.533 tona robe, što je za 49.134 tona više nego u 2021., kada je prevezeno 8.004.419 tona robe.

U putničkom saobraćaju, Željeznice FBiH su u 2022. prevezle 360.456 putnika, što je povećanje od 170.123 putnika u odnosu na 2021., kada su Željeznice FBiH prevezle 190.333 putnika.

Ukupni prihodi od robnog saobraćaja iznose 89,9 miliona KM i veći su za 19,8 posto u odnosu na 2021. Prihodi od putničkog saobraćaja iznose 2,1 miliona KM i veći su za 94 posto u odnosu na 2021.

Na dan 31. decembra 2022. u Željeznicama FBiH bilo je uposleno 2.698 radnika, što je za 101 radnik manje u odnosu na 31. decembra 2021.

U protekloj godini 253 radnika napustila su preduzeće po raznim osnovama, a primljena su 152 nova radnika, isključivo na poslovima organizovanja željezničkog saobraćaja, održavanja željezničke infrastrukture i poslovima održavanja vagona i lokomotiva u radionicama Željeznica FBiH.

U periodu od 2016. do 2022. broj uposlenih smanjen je za 1.026 radnika.

– Zbog povećanja produktivnosti rada u Željeznicama FBiH, svim uposlenicima u 2022. povećana su primanja za 6,7 posto u odnosu na prethodnu godinu. Također je isplaćen regres nakon 40 godina, te je u skladu sa Uredbom Vlade FBiH isplaćena i jednokratna pomoć u iznosu 800 KM svakom radniku, osim menadžmentu kompanije – naveo je Džafić.

Naglasio je da su ostvareni rezultati omogućili da kompanija redovno izmiruje ne samo tekuće obaveze, nego i obaveze koje su nastale u ranijim periodima.

Prema javnim fondovima, po osnovu poreza i doprinosa, u 2022. uplaćeno je 37,1 milion KM. Od navedenog iznosa, 26 miliona KM odnosi se na tekuće obaveze, a iznos od 11,1 miliona KM na obaveze iz ranijih godina (period 2001-2016.), čime je nastavljen trend smanjenja glavnog duga prema Poreznoj upravi FBiH.

U toku 2022. uplaćene su obaveze prema UIO BiH u ukupnom iznosu 1,9 miliona KM, te Željeznice FBiH nemaju neizmirenih obaveza prema UIO BiH.

– U periodu od 2016. do 2022. uplaćene su obaveze prema Poreznoj upravi FBiH u iznosu 224,2 miliona KM. Od navedenog iznosa, 176,2 miliona KM odnosi se na tekuće obaveze, a 48 miliona KM na obaveze iz ranijih godina. To je još jedan od dokaza da su Željeznice FBiH, osim povećanja obima rada uspjele i stabilizovati svoje poslovanje – kazao je Džafić.

U cilju daljnjeg unapređenja rada i modernizacije Željeznica FBiH, neophodna je potpuna primjena zakonske regulative koja uređuje rad Željeznica FBiH i to: Zakon o Željeznicama FBiH, Zakon o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja i Zakon o finansijskoj konsolidaciji JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, saopćeno je iz tog preduzeća.

Najnovije

Efendić odgovorio na prozivke na Facebooku, pa kritikovao Vladu KS: Ta ekipa nije ni za šta osim parade

Novinarka Rubina Čengić jutros je na društvenoj mreži Facebook problematizirala probleme s kojima se susreću stanovnici Dobrinje 3 kada...