Zemaljski muzej BiH postaje nastavna baza Univerziteta u Sarajevu

Preporučujemo

Zemaljski muzej BiH do kraja ovog mjeseca trebao bi službeno postati nastavna baza Univerziteta u Sarajevu čime će se riješiti financijski problemi koje ima ova najstarija kulturna i naučna ustanova u BiH koja je zbog nebrige vlasti bila zatvorena skoro tri godine od oktobra 2012. godine do septembra 2015. godine. Status Zemaljskog muzeja kao i još šest institucija od značaja za državu nije sistemski riješen čime je otežan njihov rad.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj kazao je da će do kraja ovog mjeseca Senat donijeti odluku koja će biti upućena Upravnom odboru UNSA, a prethodno će se izjasniti Nastavno-naučna vijeća fakulteta kako bi se ispoštovala propisana procedura.

Riječ je o značajnoj podršci ovoj naučnoj instituciji koja će biti nastavna i naučna baza za nekoliko organizacijskih jedinica UNSA kao što su Filozofski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Akademiju likovnih umjetnosti gdje se već dijelom izvodi dio nastave na pojedinim studijskim programima.  

Vlada KS kao osnivač Univerziteta u Sarajevu odlučila se na ovakav vid podrške Zemaljskom muzeju u kojem se čuvaju zbirke neprocjenjive vrijednosti i značaja za historiju BiH, koje su vrijedne za naučni i istraživački rad. 

Premijer KS Edin Forto je kazao da će na osnovu ove sistemske podrške otvoriti mogućnost rasta i razvoja kroz nauku i istraživanje. 

– To će nam otvoriti prostor da Muzej uloži u svoje resurse, da zaposli mlade istraživače i da se vrati na mjesto koje mu pripada. Zemaljski muzej BiH sa svojih 300.000 naučnih radova u svojoj biblioteci, od svog osnivanja 1888. je blago BiH – kazao je je Forto. 

Rektor UNSA Rifat Škrijelj istaknuo je kako će građa prikupljena u Muzeju biti predmet istraživanja. 

– Ostavljanje Zemaljskog muzeja u ovakvom nezbrinutom stanju posljednjih 30 godina potakla je ideja na UNSA na koji način da se dobro približi studentima i široj akademskoj zajednici – kazao je Škrijelj. 

Direktor Muzeja Mirsad Sijarić zahvalio se Vladi KS i rektoru Škrijelju za iznalaženje rješenja. 

– Mi u ovaj dogovor ulazimo kao ravnopravan partner. UNSA ima ogroman budžet i veliki broj zaposlenih, imamo malo zaposlenih ali strukturu koja savršeno funkcionira već 130 godina. Nadamo se da će značajno biti neprilagođena struktura u korist društva u kojem živimo. U financijskom smislu to prve godine neće biti tako značajno ili trajno rješenje, međutim jeste rješenje u smislu sigurnosti oslanjajući se na Kanton i budžet i Univerzitet – kazao je Sijarić. 

Najnovije

CETINJE: U napadača pucala i policija i građanin, još se utvrđuje ko ga je likvidirao

Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Sektoru za borbu protiv kriminala Aleksandar Bošković kazao je u Dnevniku TVCG...