Godišnji prihod tri javna operatera kreće se oko 188 miliona maraka dok 12 privatnih poštanskih operatera po podacima Agencije za poštanski promet BiH godišnje prihoduje više od 90 miliona maraka.

Treba imati u vidu zakonsku obavezu javnih operatera da budu prisutni na cijelom teritoriju, ali i to da su oslobođeni plaćanja PDV-a i da imaju dominantan položaj na tržištu.

Ipak bi zbog neefikasnog upravljanja i brojnih loših poslovnih odluka u budućnosti mogli doći u problem zbog izazova oko liberalizacije tržišta.

Samo u Poštama Srpske danas ima 208 zaposlenih više nego 2015. godine. Za njihove plaće se izdvaja 6,8 miliona maraka više, a ovo poduzeće koje je nekad poslovalo pozitivno danas bilježi gubitke i spasava se subvencijama iz budžeta RS, piše Transparentno.ba.

Tako Pošte Srpske danas imaju oko 130 zaposlenih više nego BH Pošta koja ima gotovo 30 miliona veće prihode. Ipak, iako BH Pošta i dalje posluju pozitivno i ostvaruju značajne prihode, kroz nabavke i donacije ogromna sredstva izdvaja za finansiranje raznih udruženja, sportskih klubova i vjerskih zajednica.

Hrvatska pošta Mostar posluje sa malim profitom iako revizori smatraju da je i on precijenjen a brojni su primjeri nesvrsishodnog trošenja novca ovog javnog poduzeća.