Cikotić: Naoružavanje RS-a može biti Dodikova predizborna aktivnost, a može biti i agresivna kampanja

preporučujemo

Naoružavanje MUP-a Republike Srpske tema je domaćih, regionalnih, ali i svjetskih medija. Naoružavanje bosanskih Srba izazivalo strah EU, a oružje stiže u periodu kada je dugoročni mir i stabilnost u BiH pod prijetnjom – piše Guardian.

O tome da li uticaj Rusije zabrinjava domaće stručnjake i da li je naoružavanje RS u skladu sa zakonom i zašto dolazi baš u ovom trenutku Selmom Cikotićem, bivšim ministrom odbrane BiH.

Kako tumačite nabavku 2 i po hiljade dugih cijevi za potrebe policije RS-a?

Ne mogu najkompetentnije tumačiti jer ne znam šta stoji iza namjere. Mogu spekulirati. Ovo može biti jedna vrsta aktivnosti u širokom spektru predizbornih akrivnosti Dodika i SNSD-a. Može biti jedna preventivna ili defanzivna aktivnosti kao modernizacija RS-a, ali može biti i agresivna kampanja pogotovo kad se poveže sa spekulacijama da uključuje centre sa ruskim instruktorima, sve veće prisustvo Rusije… Prisustvo Rusije samo po sebi nije štetno i opasno, ali kada se stavi u kontekst sa nekim sigurnosnim trendovima, političkim procesima na ovom procesu“, kazao je Cikotić te objasnio da pod pojmom ‘politički procesi’ misli da se na određen način ratne politike uvode u političku arenu BiH gdje se, ono što se nije ostvarilo ratom, pokušava ostvariti politikama i dodaje da je to vrlo opasan trend.

Može li se govoriti o zastrašivanju?

Naoružavanje nije toliko značajno koliko svijest i namjere. Možemo govoriti o vrsti politike ili političke filozofije koja mobilizira na neku vrstu akcije i ne proizvodi stabilnost, povjerenje i harmonizaciju odnosa unutar BiH. Ta politika i ovi potezi proizvode jednu vrstu opreza i dosta sepkulacija“, smatra Cikotić.

Šta kažu sporazumi o naoružavanju?

Sporazumi o kontroli naoružavanja koji su relevatni propisuju pet konvencionalnih vrsta naoružanja. Ova vrsta naoružanja nije tretirana tim sporazumom. Sporazumom je postignuto u okviru Aneksa 1.b Dejtonskog mirovnog sporazuma, a cilj je bio da se zaustavi rat i uspostavi jedna trajna stabilnost u regionu, prije svega u BiH. Značajniji je član 2. tog aneksa 1.b koji govori o mjerama povjerenja i saradnje. Tu so mehanizmi međusobnog informisanja o svim ativnostima koje se tiču naorižavanja i vojnih formacija, aktivnosti skladištenja oružja i municije i obuke, čak nenajavljene i neplanske obilaske i provjere“, rekao je Cikotić.

Gost Novog dana ističe da je suština bila da se na ovaj prostor umjesto govora nasilja uvede govor razuma i povjerenja.

U odnosu na samu proceduru ova nabavka ne mora biti sporna u smislu zakonitosi ili legalnosti tog procesa nabavka, smatra Cikotić.

Ono što se spekuliše, što pišu svjetski mediji i informirani analitičari sugeriraju nije proces modernizacije MUP-a RS. Ovo ima širi kontekst, a to je da se dovodi u kontekstu sa aktuelnom politikom u RS, sa namjerama koje sugeriraju neke promjene ustavnih aranžmana. Potencirao bih momenat da ista politika koja zagovara demilitarizaciju BiH, vrlo agresivno militarizira policijske snage ili aparat unutašnje prisile, pa se dovodi u vezu sa povećanim brojem ljudi i naoružavanjem u okviru zaštitarskih agencija, lovačkih udruženja i sportskih udruženja. Sve to skupa u jednom kontekstu“, rekao je gost Novog dana.

“Medijska kampanja koja se bavi pojavama nekakvih kampova za obuku djece ili drugih radikalnih kampova, a pri tome ignoriše da zvaničnici tog sistema u svoje zvanične državne prostore dovedu predstavnike paravojne formacije koje imaju veze sa ruskim paravojnim formacijama koja baštini tradiciju.

Cikotić dodaje da postoji sistematičan pristup od strane države da se svaki slučaj istraži i da se procesiraju svi ako ima naznaka krivičnog djela.

“Sa druge strane imate paravojne formacije koje se hvale vezama s ruskim paravojnim grupama i učešćem u ukrajinskom ratu.”

On je istakao da samo objektivan i odgovoran pristup prema ovim pitanjima može garantovati stabilnost i racionalo rješavanje ovih pitanja.

Ne treba potcjenjivati sigurnosni sistem BiH, kako god on izgledao. Pokazao je vitalnost i spsoobnost da brine o onome za šta je zadužen. A ovakve teme proizvode više opasnost za onog ko se ponaša na ovaj način nego za one koji se brinu za sigurnost BiH. Najveću cijenu rizika i negativnih posljedica će snositi proponenti takvih politika“, izjavio je Cikotić.

Na mogući sukob niskog intenziteta upozoravaju i svjetski mediji.

Sukob niskog intenziteta podrazmijeva različite oblike instrumenata moći nekonvencionalnih, ne oružane sile u pojavnom obliku, ali upotrebu sile s velikim brojem političkih, obavještajnih, kulturoloških i ekonomskih instrumenata kojim se ostvaruju određeni politički ciljevi. Ta vrsta sukoba na ovim prostorima nikada ne prestaje. Ovaj prostor ima specifičan geopolitičkioekonomski, geokulturološki i geoekonomski položaj“, rekao je Cikotić.

Gost Novog dana ističe da interesom velikih sila za ovaj prostor ne bi smjeli biti začuđeni.

Mi moramo biti aktivniji i svjesni da veličina našeg državnog prostora i broja stanovništva ne determiniraju značaj prostora BiH ili značaj Balkana. Zato moramo biti spremni igrati ulogu izvan kvantitativnih gabarita, a to znači da razmijemo kompleksnost svih odnosa“, kazao je, između ostalog, Selmo Cikotić u jutarnjem programu N1 televizije.

Najnovije

Abazović: Ne treba nam srpski svet već evropski svijet

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović u odgovoru na poruke ministra policije Srbije Aleksandra Vulina o "srpskom svetu" rekao...