Da li će Ministarstvo zdravstva FBiH konačno riješiti problem manjka pedijatara u Sarajevu?

Preporučujemo

Problema u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine je mnogo, a da bi se počelo sa rješavanjem njih potrebno je krenuti od nekih dugogodišnjih problema koji usporavaju i otežavaju rad zdravstvenih institucija. Jedan od tih je manjak pedijatara u Kantonu Sarajevo.

Naime, već dugi niz godina u Sarajevo je jedan od konstantih problema taj što nedostaje pedijatara, a sve počinje od toga što je postavljen normativ koji se, po svemu sudeći, mora mijenjati.

“Trenutno je u domovima zdravlja u KS zaposlen 31 pedijatar. Neki normativni koje je Federalno ministarstvo zdravstva postavilo kažu da je na 1.000 djece jedan pedijatar dovoljan. Međutim, mi već duže vrijeme stojimo iza toga da ti normativi nisu dobri. Molimo Federalno ministarstvo zdravstva da promjene te normativne jer sadašnje potrebe našeg stanovništva nisu iste kao kada su ti normativni postavljeni”, kazao je direktor JU Dom zdravlja Sarajevo Abel Baltić.

S obzirom na to da Federalno ministarstvo zdravstva donosi odluku o specijalizacijama

Naime, kako nam je saopćeno iz resornog ministarstva, Federalno ministarstvo zdravstva godišnji plan potrebnih specijalizacija odnosno subspecijalizacija za područje kantona donosi na prijedlog kantonalnih ministarstava zdravstva sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika.

“Naglašavamo da godišnji prijedlog specijalizacija odnosno subspecijalizacija za područje kantona, kantonalna ministarstva, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, usuglašavaju sa kantonalnim zavodom za javno zdravstvo i kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja”, poručuju iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Konačan prijedlog godišnjeg plana za iduću godinu, kantonalna ministarstva zdravstva dostavljaju ovom ministarstvu do kraja mjeseca septembra tekuće godine.

Osim ovog dugogodišnjem problema, u drugoj polovini prošle godine dogodila se situacija koja je, zasigurno možemo reći, uzdrmala i koja je također mogla napraviti ozbiljne posljedice. Naime, dijabetičarima u FBiH su podijeljeni glukometri za koje korisnici i Udruženja dijabetičara tvrde da nisu ispravni, ne nalaze se na svjetskoj listi glukometara podobnih za korištenje, a uz njih nije došla tekućina koja se isključivo može kupiti uz taj glukometar.

Najnovije

Smajić o blokadama i ucjenama u Parlamentu BiH: Korektno bi bilo da kažete da vladajuća koalicija ne postoji kako građani ne bi više bili...

Dom naroda Parlamentarne skupštine (PS) Bosne i Hercegovine (BiH) na današnjoj sjednci nije usvojio izmjene tri zakona jer su...