Da li Živinice mogu biti pozitivan primjer za druge gradove u BiH

Preporučujemo

Potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadnom Balkanu, Bosna i Hercegovina obvezala se da započeti proces pravedne energetske tranzicije uvođenjem čiste energije i smanjivanjem negativnog utjecaja fosilnih goriva u cjeloj ekonomiji. Između ostalog, cilj je i dugoročna dekarbonizacija, a obzirom da se, prema istraživanjima, u BiH skoro 60% električne energije proizvodi u termoelektranama na ugalj – BiH će trebati iznimnu pomoć da godišnju emisiju svede sa trenutnih 14 miliona tona ugljendioksida na nulu do 2050. godine.

Potpisivanje ugovora sa EBRD-om

- -

“Pravedna zelena tranzicija već se našla u Strategiji integrisanog razvoja Općine Živinice 2017 – 2026, u kojoj je prepoznat potencijal do tada degradiranog rudničkog zemljišta za razvoj novih poslovnih zona i novih oblika poduzetništva. Uočili smo faktore koji bi mogli značajno unaprijediti položaj lokalne zajednice u sinergiji sa dostupnošću obnovljivih izvora energije poput solarne energije i biomase. Cilj je doprinijeti smislenijem održivom razvoju lokalne zajednice”, kažu iz kabineta Grada, te dodaju: “Mi smo kao lokalna zajednica promijenili filozofiju razmišljanja, promijenili poziciju u strategijskom segmentu, ali ono što nam je zaista potrebno jeste izmjena zakona“, kažu iz Grada pojašnjavajući zašto su se odlučili da učestvuju u razmjeni koju je organizirala Inicijativa za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i Ukrajini.

Program razmjene općinama učesnicama je kroz primjere i diskusije pokazao da energetska tranzicija može predstavljati najvažnjiji faktor restrukturiranja, dajući primjere pametnijeg upravljanja resursima u cilju kreiranja produktivnijih i održivih lokalnih zajednica. Zajednička delegacija općina Lukavac, Živinice i Banovići tokom programa razmjene posjetila je regiju uglja Ústí u Češkoj, a Česi su ‘uzvratili’ gostovanjem u pomenutim općinama u drugom dijelu programa razmjene.

Obilazak terena s gostima iz Češke

PROGRAM RAZMJENE INSPIRIRAO INICIJATIVE ZA IZMJENE POSTOJEĆIH ENERGETSKIH ZAKONA U KORIST SOLARNOG PROGRAMA

“Naša delegacija dobila je priliku upoznati se na koji način se odvijala tranzicija u Češkoj, te koje su opcije primjenljive u našoj lokalnoj zajednici, jer promjene i treba da krenu upravo s nivoa lokalne zajednice; što nam je učešće u projektu razmjene između regija uglja zapadnobalkanskih rudarskih područja i EU omogućilo. Razmjenu smo shvatili kao mogućnost i priliku da unaprijedimo i ubrzamo sve tranzicijske procese, koje nužno nisu povezani samo sa lokalnom zajednicom, već se radi o procesima koji se dešavaju na državnom nivou i koji na izvjesno vrijeme mogu ‘zaključati’ lokalnu zajednicu u njenim transformativnim procesima. Stoga, podrška sa većeg nivoa, posebno ako se radi i o međunarodnom kontekstu, može ubrzati i olakašati svaki vid tranzicijskih procesa koji nužno ne moraju biti ‘bolni’ u socijalnom kontekstu, već naprotiv mogu biti izuzetno progresivni”, kažu iz Grada, te dodaju da su odmah nakon projekta razmjene i zvanično uputili Inicijativu za dopunu Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona, kojom se omogućava postavljanje solarnih panela bez potrebnih odobrenja za građenje – zahvaljujući upućenoj inicijativi, Vlada Tuzlanskog kantona napravila je određene izmjene u Zakonu o prostornom uređenju i građenju čime će ugradnja solarnih panela biti značajano olakšana.

- -

“Poseban razlog za ovu zakonsku intervenciju je poskupljenje energije, te želja sve većeg broja privrednika i građana koji žele postaviti solarne panele na svoje objekte i proizvoditi energiju za vlastite potrebe – time omogućavamo građanima i privrednicima da imaju ulogu proizvođača energije za vlastite potrebe ili za tržište. Iz tog razloga neophodno je maksimalno brzo pojednostaviti procedure kojima se omogućava ovakva aktivna uloga”, kažu iz Grada, te ističu da je potpisan i Memorandum o razumijevanju između Grada Živinica i JP Elektroprivrede BiH o provedbi energetske tranzicije na području Živinica u cilju uspostavljanja dugoročnog okvira saradnje.

To će olakšati prenamjenu degradiranih rudarskih površina za razvoj Živinica i omogućiti provedbu pilot projekata usmjerenih na povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, inovativnih tehnologija, razvoja čistog i održivog saobraćaja, integraciju elektroenergetskog sistema s drugim sektorima kao što su grijanje, hlađenje, lokalni vodni sistemi, te izgradnju modernih poslovnih zona.

Najnovije

Zdravstveni radnici u Sarajevu sutra izlaze na protestnu šetnju, traže isplatu 2.520 KM

Zdravstveni radnici u Kantonu Sarajevo (KS) sutra, 20. juna, izlaze na protestnu šetnju. Oni traže od Vlade KS da...