Državnim službenicima u FBiH uvode se sankcije za loš rad

preporučujemo

Neplanirano i neselektivno dovođenje kadrova u državnu službu Federacije BiH, u najvećem slučaju bez stručnih kompetencija, trebalo bi od ove godine biti stvar prošlosti, piše Večernji list BiH.

Novije, transparentnije, stručnije postavljene uvjete pri zapošljavanju državnih službenika najavila je Agencija za državnu službu FBiH, a njen plan rada usvojila je i federalna Vlada. Prema novom planu, u 2018.

Agencija za državnu službu FBiH inicirat će izmjenu i dopunu propisa koji će konkretnije regulirati disciplinski postupak prema onim državnim službenicima koji svoj posao rade loše ili su svojim postupcima doveli do nekvalitetne realizacije unaprijed definiranih planova.

“U planu aktivnosti su i prijedlozi provedbenih propisa koje donosi Agencija, a kojima se bliže uređuje provođenje konkursnih procedura, obuka i usavršavanje, ocjenjivanje te odabir kandidata na listi stručnjaka za izbor državnih službenika.

Nedostatak kadrovskog planiranja u FBiH velikim dijelom utječe na učinkovito i pravovremeno popunjavanje radnih mjesta u tijelima državne službe. Usvajanjem ove uredbe Vlada FBiH zalaže se za uspostavljanje sistemskog planiranja i popunjavanja ispražnjenih radnih mjesta u skladu sa stvarnim potrebama i raspoloživim budžetom”, stoji u planu aktivnosti Agencije za državnu službu FBiH za ovu godinu.

To znači da se u državna tijela uprave neće moći zapošljavati neselektivno, na što su više puta upozoravali iz Evropske komisije, ali i domaćih te međunarodnih organizacija. Pri zapošljavanju državnih službenika u institucije vlasti na svim nivoima, mora se prije svega voditi računa o kompetentnosti kandidata za radno mjesto, a ne kao što je to slučaj bio do sada, da su ti zaposlenici većinom bili pripadnici raznih političkih stranaka.

Takve uvjete od bh. vlasti zatražila je vuropska komisija, napominjući “kako BiH treba osigurati provedbu učinkovitog sistema upravljanja ljudskim resursima, posebno u zapošljavanju, i da izmijeni zakonodavstvo koje regulira državnu službu na inkluzivan i na činjenicama zasnovan način, kako bi se smanjio rizik od politizacije državne službe na svim upravnim nivoima”.

Pročitajte:  Usvojene izmjene Zakona o javnim prihodima FBiH: Skoro 90 miliona KM manje za Sarajevo

U izvještaju o stabilizaciji i pridruživanju BiH EU ukazano je na probleme fragmentiranosti sistema državne službe u BiH, zatim na nedostatak strateškog okvira za provedbu reformi, kao i na generalni izostanak aktivnosti na realizaciji preporuka sadržanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Agencija za državnu službu FBiH planira pojednostaviti aplikacije za zaposlenje budućim kandidatima, tako da će popunjavanje konkursnih procedura biti omogućeno kroz web-platforme, za razliku od dosad kada su kandidati popunjavali gomilu papira.

Projekt o pojednostavljenja i unapređenju zapošljavanja u državnoj službi realizira se u okviru PARCO projekta i financira iz Fonda za reformu javne uprave. Unaprijedit će se informacijski sistemi za upravljanje Ijudskim potencijalima kao što je uspostava registra državnih službenika”, stoji u planu Agencije za državnu službu FBiH za ovu godinu.

Najnovije

Lavić i Zornić: Blokadu institucija je započeo HDZ! O državi pregovarati isključivo u Sarajevu, a ne u Neumu i kafanama

Gostujući na Hayat TV profesor Senadin Lavić govoreći o izbornim reformama i pregovorima koji traju, a u kontekstu neprovođenja...