Dunović razgovarao sa radnicima Energoinvest-Tvornica dalekovodnih stubova

preporučujemo

Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović razgovarao je danas sa predstavnicima sindikata preduzeće Energoinvest – Tvornica dalekovodnih stubova, koja je  u stečaju od dana 01.09.2016. godine, saopšteno je iz Dunovićevog kabineta.

Predsjednik sindikata Mirsad Makić, te njegove kolege Ahmed Pitić i Seid Tvrtković, obrazložili su potpredsjedniku Dunoviću da se nalaze u nezahvalnoj poziciji – ne isplaćuju im se plate na vrijeme, ne dobivaju minimalni lični dohodak, a ne uplaćuju im na vrijeme ni naknade za zdravstveno osiguranje. Osnovni razlog njihovih problema jeste neprovođenje presude Ustavnog suda Federacije BiH koja je donesena na Zakon o stečajnom postupku, a na osnovu Zahtjeva potpredsjednika Dunovića za ocjenu ustavnosti članova pomenutog zakona, koji ograničavaju prava na visinu plate radnika preduzeća u stečaju.

Potpredsjednik Dunović je pojasnio značaj presude Ustavnog suda istakavši pokušaje zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH da opstruira njeno provođenje, na način da su predsjedavajući Zastupničkog doma (Edin Mušić – SDA) i predsjedavajuća Doma naroda (Lidija Bradara – HDZ) Parlamenta FBiH pokušali presudu poslati na preispitivanje. Važno je znati da je Ustavni sud FBiH odbacio ovo preispitivanje kao potpuno neosnovano, čime se dovodi u pitanje i namjera gore navedenih predsjedavajućih. Takođe, interesantan je podatak da Vlada FBiH još uvijek nije uputila u parlamentarnu proceduru Zakon o stečajnom postupku kojim bi bila provedena presuda Ustavnog suda FBiH, iako su upućivali prijedlog novog Zakona o stečajnom postupku, koji opet ne provodi presudu Ustavnog suda. Potpredsjednik Dunović je tada, u januru 2018. godine, tražio da sa dnevnog reda Predstavničkog doma Parlamenta bude skinut prijedlog novog, opet neustavnog Zakona.

Predsjednik sindikata naveo je da postoje investitori koji su spremni podržati Energoinvest – Tvornicu dalekovodnih stubova i ulaganjima podmiriti sva dugovanja, uključujući plate radnika, te eventualno razmotriti zapošljavanje novih stotinu radnika. Međutim, kako ističu, dešavaju se određene opstrukcije zbog kojih ni postojeći radnici nisu u mogućnosti ostvariti svoja prava garantovana Ustavom, kao i spomenutom presudom Ustavnog suda.

Potpredsjednik Dunović je naveo da se sada postavlja pitanje kome u entitetu Federacija BiH odgovara da radnike dovede u situaciju u kojoj rade bez plata i mogućnosti da se liječe, kome ne odgovaraju investitori koji kompanije mogu revitalizirati, te najbitnije pitanje, zbog čega se svjesno krši presuda Ustavnog suda.

„Očigledno je da je, u proteklom periodu, za neprovođenje presude bila odgovorna zakonodavna i izvršna vlast u Federaciji. Pokušajima preispitivanja presude i usvajanjem novog, ali opet neustavnog Zakona o stečajnom postupku, napravljana je sistemska nepravda prema radnicima u cijeloj Federaciji BiH koja traje duže od dvije godine.

Sada se ide i korak dalje, pa u pojedinim preduzećima stečajni upravnici direktno krše presudu na način da sebi isplaćujući plate i nagrade, ali ne i radnicima, iako je presuda Suda nedvosmislena gdje je navedeno jasno da plata radnika mora biti imperativ, te se plata ne može ograničiti na minimalni iznos i na određeni rok. Očigledno je da svako u BiH može presude Ustavnog suda tumačiti kako njemu odgovara, a da za sistemsko kršenja prava radnika ne postoji sankcija, iako je, napominjem to još jednom, presudom Ustavnog suda to striktno zabranjeno. Iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu kao društvo doživjeti stepen razvoja u kojem ćemo prava radnika poštivati, a presuda Ustavnog suda provoditi.“

Najnovije

U Zvorniku i Rogatici hapšenja zbog ubistva 22 bošnjačka civila u Ilijašu

Postupajući po nalogu tužitelja iz Posebnog odjela za ratne zločine, policijski službenici SIPA-e, na području Zvornika i Rogatice, lišili...