Dunović razgovarao sa radnicima Energoinvest-Tvornica dalekovodnih stubova

Preporučujemo

Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović razgovarao je danas sa predstavnicima sindikata preduzeće Energoinvest – Tvornica dalekovodnih stubova, koja je  u stečaju od dana 01.09.2016. godine, saopšteno je iz Dunovićevog kabineta.

Predsjednik sindikata Mirsad Makić, te njegove kolege Ahmed Pitić i Seid Tvrtković, obrazložili su potpredsjedniku Dunoviću da se nalaze u nezahvalnoj poziciji – ne isplaćuju im se plate na vrijeme, ne dobivaju minimalni lični dohodak, a ne uplaćuju im na vrijeme ni naknade za zdravstveno osiguranje. Osnovni razlog njihovih problema jeste neprovođenje presude Ustavnog suda Federacije BiH koja je donesena na Zakon o stečajnom postupku, a na osnovu Zahtjeva potpredsjednika Dunovića za ocjenu ustavnosti članova pomenutog zakona, koji ograničavaju prava na visinu plate radnika preduzeća u stečaju.

Potpredsjednik Dunović je pojasnio značaj presude Ustavnog suda istakavši pokušaje zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH da opstruira njeno provođenje, na način da su predsjedavajući Zastupničkog doma (Edin Mušić – SDA) i predsjedavajuća Doma naroda (Lidija Bradara – HDZ) Parlamenta FBiH pokušali presudu poslati na preispitivanje. Važno je znati da je Ustavni sud FBiH odbacio ovo preispitivanje kao potpuno neosnovano, čime se dovodi u pitanje i namjera gore navedenih predsjedavajućih. Takođe, interesantan je podatak da Vlada FBiH još uvijek nije uputila u parlamentarnu proceduru Zakon o stečajnom postupku kojim bi bila provedena presuda Ustavnog suda FBiH, iako su upućivali prijedlog novog Zakona o stečajnom postupku, koji opet ne provodi presudu Ustavnog suda. Potpredsjednik Dunović je tada, u januru 2018. godine, tražio da sa dnevnog reda Predstavničkog doma Parlamenta bude skinut prijedlog novog, opet neustavnog Zakona.

Predsjednik sindikata naveo je da postoje investitori koji su spremni podržati Energoinvest – Tvornicu dalekovodnih stubova i ulaganjima podmiriti sva dugovanja, uključujući plate radnika, te eventualno razmotriti zapošljavanje novih stotinu radnika. Međutim, kako ističu, dešavaju se određene opstrukcije zbog kojih ni postojeći radnici nisu u mogućnosti ostvariti svoja prava garantovana Ustavom, kao i spomenutom presudom Ustavnog suda.

Potpredsjednik Dunović je naveo da se sada postavlja pitanje kome u entitetu Federacija BiH odgovara da radnike dovede u situaciju u kojoj rade bez plata i mogućnosti da se liječe, kome ne odgovaraju investitori koji kompanije mogu revitalizirati, te najbitnije pitanje, zbog čega se svjesno krši presuda Ustavnog suda.

„Očigledno je da je, u proteklom periodu, za neprovođenje presude bila odgovorna zakonodavna i izvršna vlast u Federaciji. Pokušajima preispitivanja presude i usvajanjem novog, ali opet neustavnog Zakona o stečajnom postupku, napravljana je sistemska nepravda prema radnicima u cijeloj Federaciji BiH koja traje duže od dvije godine.

Sada se ide i korak dalje, pa u pojedinim preduzećima stečajni upravnici direktno krše presudu na način da sebi isplaćujući plate i nagrade, ali ne i radnicima, iako je presuda Suda nedvosmislena gdje je navedeno jasno da plata radnika mora biti imperativ, te se plata ne može ograničiti na minimalni iznos i na određeni rok. Očigledno je da svako u BiH može presude Ustavnog suda tumačiti kako njemu odgovara, a da za sistemsko kršenja prava radnika ne postoji sankcija, iako je, napominjem to još jednom, presudom Ustavnog suda to striktno zabranjeno. Iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu kao društvo doživjeti stepen razvoja u kojem ćemo prava radnika poštivati, a presuda Ustavnog suda provoditi.“

Najnovije

Elmir Ćerimagić: Od finansiranja sporta na osnovu hoće li, ili neće, neko dati koju marku, nema hajra, treba nam sistemsko rješenje

Godinama unazad poznato je da bh. sportisti muke muče kako bi reprezentacija zaigrala na evopskom ili svjetskom prvenstvu. Novac...