Dva kantona na plate daju čak dvije trećine budžeta, KS izdvaja najmanje

Preporučujemo

Od 2.350.000.000 KM, koliko zbirno iznose svi kantonalni budžeti, u 2018. godini na plate i naknade zaposlenim i doprinose poslodavaca bit će potrošeno oko 1.220.000.000 KM.

To je više od polovine svih budžetskih sredstava – izjavila je danas konsultantica za monitoring Centara civilnih inicijativa Lejla Deronja Suljić.

- -

Prilikom predstavljanja monitoringa rada kantonalnih vlada u Federaciji BiH u prošloj godini također je istakla da se samo u Kantonu Sarajevo za plaće izdvaja manje od 50 posto budžeta i to znatno manje – 37 posto.

U ostalih devet kantona za plate se izdvaja gotovo isto pri čemu se najviše izdvaja iz budžeta Zapadnohercegovačkog kantona 67 posto i Unsko-sanskog kantona 65 posto.

Nacrt budžeta za 2018. godinu u skladu sa zakonom utvrdila je jedino Vlada Tuzlanskog kantona. Sedam kantona dobilo je ovogodišnje budžete bez organizovanja javnih rasprava, a koje su održane u Unsko-sanskom, Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo.

Konstatovano je da ni jedna kantonalna vlada nije u potpunosti realizovala svoj program rada za 2017. godinu.

- -

“Stepen realizacije planiranih mjera smanjuje se sa povećanjem njihove važnosti, pa je tako realizacija svih planiranih mjera kantonalnih vlada 61 posto, zakona 41 posto i strategija 15 posto”, kazala je Deronja Suljić.

Najviše zakona utvrdile su vlade Kantona Sarajevo (27), Tuzlanskog kantona (25), i Unsko-sanskog kantona (23), dok su najmanje vlade Posavskog kantona (8) i Srednjobosanskog kantona (7), piše radiosarajevo.ba.

Istaknuto je da sve kantonalne vlade krše Zakon o ravnopravnosti spolova u smislu broja žena, koje zauzimaju tek 10 posto mjesta u vladama, a to je četiri puta manje od zakonskog minimuma.  U vladama Zeničko-dobojskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona nema ni jedne žene.

“Nažalost, podaci o skromnom broju utvrđenih temeljnih zakona i strategija, generalni zastoj u realizaciji reformske agende, manjak tolerancije i zaokupljenosti političara uskostranačkim umjesto interesima građana, ne bude nadu u pozitivnu promjenu u skorije vrijeme. Za takvu promjenu potrebno je da dođe do povećanja efikasnosti u realizaciji zakona i strategija te poštovanje pravne države”, zaključeno je na predstavljanju monitoringa rada kantonalnih vlada u prošloj godini, koji su uradili Centri civilnih inicijativa.

 

Najnovije

Agencija za antidoping kontrolu BiH zatražila osnivanje dva odbora, predsjednicima 600 KM po riješenom predmetu

Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine predložila je odluku o osnivanju dva odbora i to za saslušanje i...