Ekološka katastrofa u Lukavcu: Zagađena rijeka Spreča i zemljište

preporučujemo

Nakon što je u petak došlo do pucanja vanjskog zida taložnice Bijelo more Fabrike sode Sisecam Soda u Lukavcu, na skoro deset hektara poljoprivrednog zemljišta i rijeku Spreču izlila se hemijska tekućina. Inspektori na terenu uzimaju uzorke, a preporučuje se da se ne koristi voda iz rijeke Spreče za zalijevanje poljoprivrednih kultura. U toku je prikupljanje uzoraka i pripreme za sanaciju.

Povodom ove ekološke katastrofe oglasio se član Predsjedništva Naše stranke i Gradskog odbora Tuzla, Zvjezdan Karadžin, profesor okolinske sigurnosti. On je napomenuo da je ovo odlagalište bilo jedna od četiri kritične tačke u FBiH.

– Odlagalište je već odavno izašlo iz nekadašnjih projektovanih granica i ozbiljno ugrožava i vodotok rijeke Spreče, što se pokazalo pogubnim prilikom prošlih poplava kada je zbog tog uskog grla ogromna količina vode koja je dolazila iz rijeke Jale i Spreče zaustavljena na tom mjestu zbog čega je poplavljen okolni kraj uključujući i skladišta privatnih firmi, što je rezultovalo ogromnom materijalnom štetom.

Pucanje zadnjeg preliva brane na tom jalovištu je krajnje upozorenje da se rješenju tog problema mora pristupiti studiozno i momentalno.

– Došlo je do izlijevanja velike količine odloženog materijala koji sadrži sulfate i hloride kojim je zagađena voda u rijeci Spreči. Pretpostavka je da će se taj materijal vjerovatno istaložiti do Gračanice, dovesti do povećanja saliniteta i ph vrijednosti vode u rijeci, što će sigurno imati negativan uticaj na živi svijet u Spreči, a i dodatno opteretiti zemljište oko rijeke koje je već zagađeno u značajnoj mjeri uslijed raznih zagađivača.

On ističe da se trebaju  pojačati inspekcijske službe kao i nadzor nad poslovanjem zagađivača u našoj zemlji koji je sada u sektoru zaštite okoliša u FBiH sveden na samo tri inspektora.

Najnovije

Gradonačelnica Karić traži da se 9. novembar obilježava kao dan sjećanja na žrtve ubijene na Kazanima

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić zatražila je od Gradskog vijeća da se na dnevni red današnje sjednice uvrsti i hitno...