Epizoda Pripravnost u Sarajevu: Vlada predložila izmjenu radnog vremena da bi se rasteretio gradski prevoz

Preporučujemo

Zbog povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo proglašena je prva epizoda – Pripravnost, uz primjenu interventnih mjera.

Naredbu o proglašenju pomenute epizode donijelo je Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS.

- -

Prema sinoptičkoj prognozi za Kanton Sarajevo, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se stabilno vrijeme, bez padavina i vjetra, sve do noći 01. februara 2018. godine, kada se očekuju padavine u vidu snijega.

Ovakvi uslovi, uz prisutnu temperaturnu inverziju, pogoduju nakupljanju zagađujućih materija u zraku iznad grada u značajnijim koncentracijama.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo danas su zabilježili prekoračenja tolerantnih koncentracija PM10 na svim mjernim stanicama i prema vrijednostima zadovoljavaju jedan od uslova za proglašenje prve epizode – Pripravnost (50 µg/m3), a što je predviđeno odredbama pomenutog Plana interventnih mjera.

U okviru epizode Pripravnost neophodno je poduzeti sljedeće mjere, i to:

- -
  • intenziviranje aktivnosti komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica koja vrše redovno mehaničko i ručno čišćenje i pranje cesta, kao i zimsko održavanje cesta uz upotrebu „mokrog postupka“ radi smanjenja emisija prašine,
  • poziv pravnim licima da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena, kako bi se doprinijelo rasterećenju kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica,
  • upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima te pozivanje da se takva nedozvoljena postupanja prijave na broj eko-telefona 033/660-000 ili na telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite broj 121, radi daljeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona,
  • upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i lož ulja, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2ºC,
  • upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 1 MW koja koriste prirodni gas, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 1ºC,
  • upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka,
  • apeli vozačima za racionalno i odgovorno korištenje privatnih automobila,
  • pojačan inspekcijski nadzor nad gradilištima te
  • upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja.

 

Najnovije

Ismail Barlov je novi prvak Evrope na 50 metara prsno!

Ismail Barlov, paraplivački reprezentativac Bosne i Hercegovine osvojio je zlatnu medalju na Evropskom seniorskom prvenstvu koje se održava u...