UIO: Još se ne zna hoće li električna energija biti akcizni proizvod ili ne

Preporučujemo

U cilju potpuno tačnog informisanja javnosti vezano za pripremu novog prijedloga Zakona o akcizama, iz Uprave za indirektno oporezivanje izdali su saopćenje u kojem naglašavaju da u okviru Twinning projekta u Upravi postoji radna grupa koja radi na pripremi pomenutog propisa.

– Postojeći Zakon o akcizama u BiH u primjeni je od 2009. godine i isti nije usklađen sa direktivom EU. Zbog obaveze da BiH uskladi sve svoje propise sa legislativom EU, Uprava zajedno sa ekspertima iz EU priprema i novi prijedlog Zakona o akcizama koji će biti usklađen sa legislativom EU. Prijedlog novog Zakona o akcizama u BiH trebao bi biti završen do sredine godine, nakon čega će biti pripremljen i Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama, navodi se u saopćenju.

– Usvajanje Zakona o akcizama prolazi kroz Upravni odbor UIO, Savjet ministara BiH i Parlament BiH. Konačna verzija Zakona u smislu definisanja koji će proizvodi biti akcizni, kao i visina stopa akciza biće poznati onog trenutka kada Zakon o akcizama bude u proceduri. Iz tog razloga želimo jasno naglasiti da u ovom trenutku još uopšte nije poznato hoće li električna energija biti akcizni proizvod ili neće. O tome će odluku donijeti ona tijela koja usvajaju pomenuti Zakon, dodaje se.

Najnovije

Građani bez lijekova: Vlada FBiH u Fond solidarnosti uplatila samo 20 posto sredstava!

Centri civilnih inicijativa i organizacije civilnog društva, koje okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, su...