Izgradnja I transverzale: Federalna vlada podržala kreditno zaduženje od 35 miliona eura

preporučujemo

Federalna vlada podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju „Projekta izgradnje gradske saobraćajnice I transverzala dionica II (Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj)” u iznosu od 35.000.000 eura i prihvatila informaciju o ovom kreditu kao osnovu za vođenje pregovora.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog ugovora između BiH i EBRD-a, a zaduženo je i da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH za provođenje dalje procedure u vezi sa ovim zaduženjem.

Najnovije

Naša stranka od općinskog do državnog nivoa ‘upalila’ sve pogone za opstrukciju Centralne banke

I dalje je na čekanju izgradnja zgrade Centralne banke u Sarajevu u dijelu parka Hastahana. Nije tajna da je...