Javno-privatno partnerstvo u ZDK: Predstavljen katalog sa 54 projekta vrijedna 350 miliona KM

Preporučujemo

U Zeničko dobojskom kantonu do kraja godine očekuje se potpisivanje prvih ugovora u okviru javno-privatnog partnerstva.

Zeničko- dobojski kanton lider je u Federaciji BiH kada je u pitanju usvajanje legislative i realizacije prokata u oblasti javno-privatnog partnerstva. Novi i ujedno drugi katalog potencijalnih projekata za period 2018-2020 objavljen je danas u središtu kantonalne Vlade.

- -

Katalog sadrži 54 projekta nominovane od općinskih administracija i kantonalnih institucija procijenjene vrijednosti oko 350 miliona KM. Većina projekata se odnosi na javne usluge iz oblasti zdravstva, školstva, toplifikacije i zbrinjavanja otpada.

Premijer Miralem Galijašević kaže da je ZDK prvi kanton koji ima Zakon o Javno-privatnom partnerstvu, što je urađeno u saradnji s programom USAID-a (SGIP).

“Na osnovu tog zakona i podzakonskih akata mi smo donijeli dva kataloga projekata. Prvi prošle godine, a revidirani ove godine za period do 2020. godine. Planiramo već dva pilot projekta: utopljavanje pet škola na području ZDK, a drugi projekat koji se realizuje s Kantonalnom bolnicom u Zenici odnosi se na interventnu kardiologiju. Do kraja godine očekujem potpisivanje ugovora”, kazao je Galijašević.

Kada je u pitanju procjena ekonomskih efekata nove regulative javno-privatnog partnerstva u Zeničko Dobojskom Kantonu, prema riječima direktora Ekonomskog instituta u Sarajevu Muamera Halilbašića, svakih 100 miliona KM projekata rezultira sa oko 298 miliona KM ukupnih efekata proizvodnje.

- -

“Efekti javno-privatnog partnestva nesumnjivo su bolji i povoljniji od projekata javnih nabavki. Iskustva iz Hrvatske pokazuju da su efekti za 10 posto bolji”, rekao je Halilbašić.

Osim ZDK, projekat javno-privatnog partnerstva još se realizuje u Tuzlanskom i Srednjebosanskom Kantonu.

Najnovije

Oštra reakcija majki Srebrenice na izjavu ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića

Nakon izjave ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića kako je ”1. Mart povod za rat, a ne dan...