KONDICIONI TEST ZA BRITANSKE SPECIJALCE: Da li je namješten konkurs za sarajevske policijske službenike?

Preporučujemo

MUP KS je postavio visoke standarde kondicione spremnosti kandidata, prema kojim mlađi policijski inspektor u Kantonu Sarajevo mora biti fizički spremniji i od pripadnika najelitnijih jedinica u Velikoj Britaniji. Mlađi policijski inspektor u KS mora ispuniti diciplinu “beep test level 10”, dok se za istu poziciju u Velikoj Britaniji traže „level 5.5“, a za prolaz u najelitnije jedinice traži se „level 7.5“.

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je 22. marta ove godine uputila preporuku Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajeva (MUP KS) da preispita odredbe Zakona o policijskim službenicima KS, koje onemogućavaju napredovanje na osnovu obrazovanja.

- -

Spornom Odredbom zakona se isključivo zahtijeva završen dodiplomski studij iz oblasti sigurnosnih studija u trajanju od 240 ECTS bodova (četvorogodišnji studij po starom obrazovnom sistemu), dok grupa policijskih službenika koja je završila dodiplomski studij iz oblasti sigurnosnih studija u trajanju od 180 ECTS bodova (po Bolonjskom procesu) ne može ostvariti pravo na napredovanje. Tu mogućnost nemaju čak i ako su se stručno dalje usavršavali i završili postdiplomski studij i tako stekli 300 ECTS bodova u istoj oblasti.

Postupak je pokrenut nakon što su ombudsmeni 10. oktobra 2023. godine zaprimili žalbu određenih policijskih službenika da ih Zakon o policijskim službenicima KS sprečava da napreduju u službi. Zapravo, sporna odredba  ne samo da sprečava policajce da napreduju u službi, već studentima, koji su završili fakultete iz oblasti bezbjednosti po Bolonjskom procesu, onemogućava da prođu na konkursima za nove policijske službenike.

KOLIKO JE ZAKONSKI POTREBNO BODOVA?

- -

Potvrđuje to i konkurs za prijem mlađih inspektora u Upravi policije MUP KS-a, raspisan 25. oktobra 2023. godine. Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica ranije je najavljivao da će se po prvi put u redove policije uvesti struka i da će se na te pozicije uposliti kadrovi sa završenim pravnim, kriminalističkim, kriminološkim ili fakultetom bezbjednosti. Kada su objavljeni rezultati, bilo je potpuno jasno da su odbijeni baš svi kandidati koji su završili Fakultet političkih nauka, Odsjek za sigurnosne i mirovne studije po Bolonjskom procesu sa 180 ECTS bodova, pa čak i oni koji imaju 300 ECTS bodova, odnosno završen master.

Pravilnik MUP KS tražio je od kandidata da imaju isključivo 240 ECTS bodova, odnosno završene četvorogodišnje studije po ranijem sistemu.

Odbijeni kandidati, koji su smatrali da su zakinuti, odnosno neopravdano diskriminisani, žalili su se Komisiji za izbor, a potom i Policijskom odboru Vlade KS, koji odbija njihove žalbe, pozivajući se na Pravilnik MUP KS, koji traži isključivo 240 ECTS, stavljajući na taj način Pravilnik iznad Zakona o visokom obrazovanju. Otpali su, ne samo kandidati sa 180 ECTS bodova, već i oni sa 300, odnosno završenim master studijama, što izaziva sumnju da su pravila naštimana tako da na konkursu prođu “odabrani igrači”, koji imaju diplome Kriminalističkog i Pravnog fakulteta.

Tu nije kraj igrarijama oko izbora novih policijskih službenika MUP-a KS. Posebna priča je provjera morfološkog statusa kandidata, koji se odnosi na  provjeru težine i visine, što jeste povreda ljudskih prava, jer se takva provjera ne radi nigdje u svijetu prilikom prijave za poslove policijskih službenika, osim za specijalnu policiju. Uz to se testira fizička spremnost kandidata, koja podrazumijeva izvođenje sklekova, trbušnjaka, skok u dalj iz mjesta, te “beep test”.

One koji su prošli u drugi krug (a to su oni sa isključivo 240 ECST bodova), čeka novi krug eliminacije, kondicioni test, gdje ih, zapravo, najviše i otpada.

FIZIČKA SPREMA ZA ELITNE JEDINICE

MUP KS je postavio visoke standarde kondicione spremnosti kandidata, prema kojim mlađi policijski inspektor u Kantonu Sarajevo mora biti fizički spremniji i od pripadnika najelitnijih jedinica u Velikoj Britaniji. Mlađi policijski inspektor u KS mora ispuniti diciplinu “beep test level 10”, dok se za istu poziciju u Velikoj Britaniji traže „level 5.5“, a za prolaz u najelitnije jedinice traži se „level 7.5“. Pritom, pri izvođenju „beep testa“ u Scotland Yard-u trče na 15 metara, a u MUP-u KS na 20 metara.

Zanimljivo je da je MUP KS raspisao konkurs za prijem 30 mlađih policijskih inspektora i da je jedino trideset kandidata zadovoljilo fizičku spremu, mada jedan od od tih trideset nije prošao ljekarski pregled. Logično se postavlja pitanje – kako je osoba koja nije prošla ljekarski mogla ispuniti „beep test“, koji je fizički vrlo zahtjevna disciplina.

Zanimljiv je i kandidat pod šifrom M004, za kojeg je prvo navedeno da nije ispunio uslove, jer nije dostavio ovjerenu izjavu da ne podliježe članu IX. Ustava BiH, da bi kasnije bila uvažena žalba samo tom kandidatu, uprkos tome što je u konkursu decidno pisalo da se nepotpune prijave i naknadno dostavljeni dokumenti neće uzimati u razmatranje.

Najnovije

Nana Derviša najstarija Bosanka na hadžu: Hadž moraš doživjeti, te se ljepote ne mogu opričati

Derviša Huseinagić iz Gradačca koja ima 87 godina, najstarija je osoba koje će ove godine obaviti hadž iz Bosne...