Ministrica Sofić odgovorila: Moratorijem neće biti dovedene u pitanje specijalizacije

Preporučujemo

Amela Sofić, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo je reagovala na saopštenje Stranke demokratske akcije u kojem je navedeno da će moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru onemogućiti i specijalizaciju ljekara koja traje četiri godine. Sofić je poručila da specijalizacija predstavlja edukaciju, a ne zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, te da ona neće biti dovedena u pitanje.

“Došlo je do očigledne pogreške u prenošenju činjeničnog stanja. Specijalizacija i subspecijalizacijа je organizirani oblik sticanja teoretskih i praktičnih stručnih znanja i naučnih saznanja prema propisanom programu. Drugim riječima, riječ je o edukaciji tj. specijalističkom usavršavanje zdravstvenih radnika koji imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita, a ne o radnom odnosu na neodređeno vrijeme, i kao takva kategorija neće biti dovedene u pitanje”, rekla je Sofić.

- -

U saopštenju se podsjeća da su sepcijalizacija i subspecijalizacija pravno regulisani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o specijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije Federacije Bosne i Hercegovine.

Sofić je navela da prema navedenim propisima, odobrenje za specijalizaciju, odnosno subspecijalizaciju daje federalni ministar na osnovu godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija koji donosi na prijedlog kantonalnih ministarstava zdravstva, koje se dostavlja zajedno sa mišljenjem nadležnog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i zavoda zdravstvenog osiguranja.

Prema riječima minitrice zdravstva Kantona Sarajevo, građani i ljekari su na prvom mjestu dodavši:

“Možemo garantovati da je zdravlje građana na prvom mjestu prilikom provođenja svih politika u zdravstvu. Glavni cilj našeg budućeg djelovanja je povećati sigurnost i kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite. To neće biti ugroženo bilo kakvim iracionalnim mjerama štednje i kontrole, koje bi dovela do nedostatka medicinskih profesionalaca i time bili na štetu građanima, zbog kojih sistem zdravstvene zaštite i postoji.

- -

Međutim, vrlo je važno naglasiti da sistem zapošljavanja u zdravstvu želimo napraviti transparentnim, efikasnim i zakonitim i da smo jasno opredijeljeni za provođenje svih mjera i aktivnosti kojima se zdravstvo u Kantonu Sarajevo dovodi na viši nivo.

Želimo pružiti poštenu priliku mladim i stručnim ljudima, sa visokim stepenom moralnog integriteta i radne etike, koji su željni rada i u potpunosti posvećeni pacijentima i medicinskoj struci. Oni do sada, zbog postojanja ovakvog sistema, nisu bili u mogućnosti pronaći zaposlenje koje zaista i zaslužuju, te su bili prisiljeni u masovnom broju napuštati BiH, i tražiti profesionalni angažman u drugim zemljama.

Ogromna šteta je time nanesena i njima i korisnicima zdravstvene zaštite, koji bi nastavkom ovakve politike ostali bez kompetentnih osoba koje bi ih liječile”.

Najnovije

Oštra reakcija majki Srebrenice na izjavu ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića

Nakon izjave ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića kako je ”1. Mart povod za rat, a ne dan...