Na današnji dan osnovan 3. korpus Armije RBiH

preporučujemo

Treći korpus Armije RBiH osnovan je na današnji dan prije 29 godina naredbom načelnika Štaba Vrhovne komande Sefera Halilovića. Korpus je trebao objediniti jedinice Teritorijalne odbrane, kao i neke dobrovoljačke jedinice. Komandant je postao Enver Hadžihasanović.

U zonu odgovornosti Trećeg korpusa Armije RBiH trebale su ući sljedeće općine: Banja Luka, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Bugojno, Busovača, Čelinac, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Jajce, Kakanj, Kotor Varoš, Kupres, Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Travnik, Prnjavor, Skender Vakuf, Srbac, Šipovo, Travnik, Vitez, Zavidovići, Zenica i Žepče. Zbog borbi, zona odgovornosti je naknadno promijenjena i u nju je uključena općina Vareš, prenosi Historija.ba.

Štab 3. korpusa je bio u Zenici. Sastojao se od nekoliko centara i to:

 1. Centar za operativno komandovanje koji je prikupljao informacije koje su pristizale od civilnih struktura, MUP-a.
 2. Centar za vezu, imao je zadatak planiranje i organiziranje svih veza u sklopu Komande.
 3. Služba vojne bezbjednosti obuhvatala je poslove kontrašpijunaže, vojne policije, fizičke zaštite objekata.

Jedinice 3. korpusa:

– Vojna policija 3. korpusa

 1. Operativna grupa Bosanska Krajina
 2. muslimanska brdska brigada
 3. brigada
 4. 3 brigada, jedno vrijeme pripadala Operativnoj grupi Zapad
 5. brigada
 6. Operativna grupa Lašva
 7. brigada
 8. brigada
 9. brigada
 10. Operativna grupa Bosna
 11. brigada
 12. brigada
 13. Operativna grupa Zapad
 14. brigada
 15. brigada
 16. brigada

Operativna grupa 7-Jug-Maglaj

 1. brigada garava Tešanj
 2. motorizovana brigada Doboj
 3. brigada Teslić
 4. Pousorska ljuta brigada Jelah

Najnovije

Lavić i Zornić: Blokadu institucija je započeo HDZ! O državi pregovarati isključivo u Sarajevu, a ne u Neumu i kafanama

Gostujući na Hayat TV profesor Senadin Lavić govoreći o izbornim reformama i pregovorima koji traju, a u kontekstu neprovođenja...