Na KCUS-u nestašica lenalidomida koji se koristi u terapiji kod oboljelih od leukemije

Preporučujemo

Na Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo (KCUS) trenutno je došlo do nestašice lenalidomida, lijeka koji koriste pacijenti sa leukemijom. Razlog je taj što lijek KCUS-u nije isporučen u ukupnoj količini u kojoj je i naručen.

Na adresu redakcije portala Klix.ba stigle su žalbe čitatelja sa kritikama na račun KCUS-a i Klinike za hematologiju iz razloga što, prema njihovim tvrdnjama, pacijenti koji boluju od leukemije već 20-ak dana ne dobijaju lijekove na Klinici za hematologiju pri KCUS-u.

Da bi tačno utvrdili šta je uzrok tome, s obzirom da te lijekove, pacijenti isključivo mogu dobiti na Klinici za hematologiju i nije ih moguće nabaviti bilo gdje drugo, kontaktirali su Zavod za osiguranje i reosiguranje FBiH koji provodi javne nabavke lijekova.

Za početak, ukazali su da je nabavka lijekova i medicinskih sredstava, u odnosu na druge robe koje se nabavljaju javnim nabavkama, vrlo specifična u pogledu uslova i zahtjeva traženih tenderskim dokumentacijama.

“Sama procedura nabavke lijekova i medicinskih sredstava se kroz postupke javnih nabavki kao i problemi u samom izvršenju već zaključenih ugovora nakon provedenih javnih nabavki, veoma usložnjava i otežava blagovremenost odnosno kontinuiranost snabdijevanja njima”, ukazali su iz Zavoda.

Naime, i pored toga što ovaj Zavod blagovremeno provede postupke javnih nabavki pa i javne nabavke lijekova i temeljem toga na vrijeme zaključi ugovore, u toku izvršenja ugovora dešavaju se određeni problemi u isporuci prema traženim uslovima ugovora – prestanak proizvodnje lijeka, nezainteresiranost dobavljača i proizvođača zbog malih količina – malo tržište, povlačenje proizvođača sa tržišta BiH pri čemu pojedini lijekovi koje proizvode gube status registrovanog lijeka i time je otežana njihova nabavka, zastoji u isporuci, nemogućnost pribavljanja potrebnih dozvola za uvoz, nedostajanje nalaza o kontroli kvaliteta prve (traje 15-20 dana)

Zbog čega može doći do manje isporuke količine lijekova od ugovorene

Iz Zavoda još pojašnjavaju da Zavod nema direktnog utjecaja ukoliko svake serije koje su obavezni obezbijediti proizvođač i ugovorni dobavljač, neblagovremene aktivnosti ugovornih veledrogrija/dobavljača na procedurama uvoza lijekova i medicinskih sredstava i kašnjenje u predaji uzoraka za kontrolu kvaliteta i dr.).

Kada je u pitanju isporuka lijekova u Zdravstvene ustanove, Zavod narudžbu vrši po osnovu trebovanja zdravstvenih ustanova. Po pitanju isporuke lijekova u KCUS (Odjel za hematologiju), trenutno je jedan lijek koji nije isporučen u ukupnoj količini koja je naručena:

  • Lenalidomid od 25mg naručene količine su umanjene, isporučen je jedan dio lijeka, ostala količina će se realizirati nakon zaključenja ugovora koji je u toku.

Radi se o lijeku koji se primjenjuje u monoterapiji i indiciran je za terapiju održavanja u odraslih bolesnika s novodijagnosticiranim multiplim mijelomom (MM) u kojih je provedena transplantacija autolognih matičnih stanica.

Kada je u pitanju snabdijevanje ostalim lijekovima koji se isporučuju Odjelu za hematologiju KCU Sarajevo, prema raspoloživim informacijama Zavoda za osiuranje i reosiguranje FBiH, isporuka se odvija redovno.

U slučajevima kada se u toku izvršenja ugovora zaključenih na osnovu provedenih javnih nabavki dešavaju određeni problemi u isporuci prema traženim uslovima ugovora iako su se izabrani/ugovorni ponudioci obavezali, između ostalog i na kontinuiranu isporuku ugovorenih lijekova, pored instrumenta primjene ugovorenih odredbi i jednostranog raskidanje ugovora, potrebno je pokrenuti novi postupak javne nabavke.

“To zahtijeva određeno, propisano vrijeme, a do okončanja novog otvorenog postupka jedini način obezbjeđenja kontinuiranog snabdijevanja pacijenata lijekovima, a da ne bi došli u pitanje životi i zdravlje pacijenata, je vođenje pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja o nabavci iz dokazivih razloga krajnje hitnosti, a što također zahtijeva određeno vrijeme. Dakle, u slučajevima kada je lijek deficitaran, bez provođenja odgovarajućeg ponovnog postupka javne nabavke istog lijeka Zavod nema mogućnost za nabavku tog lijeka od drugih dobavljača koji na tržištu nude generičku paralelu ili biološki sličan lijek”, odgovor je iz Zavoda za osiguranje i reosiguranje FBiH za Klix.ba.

Problem kod nabavke lijekova jer je BiH za mnoge neprofitno tržište

Ujedno, ukazali na problem prilikom nabavke određenih lijekova, a u vezi sa nezainteresiranosti dobavljača i proizvođača zbog malih količina – malo tržište, napominju da problem deficitarnosti uzrokuje činjenica da se određeni lijekovi uvoze od proizvođača iz Evropske unije, Kanade, Japana i SAD te da se radi o multinacionalnim kompanijama za koje je tržište BiH isuviše maleno, da bi bilo prioritet u proizvodnim planovima.

“Samim tim priprema serija lijeka za tržište BiH navedenim proizvođačima nije prioritet, a navedeno stvara probleme ugovornim veledrogerijama/dobavljačima u proceduri uvoza. Veoma je čest slučaj da se pojedini proizvođači povuku sa tržište BiH (nekada i u vrijeme važnosti ugovora zaključenog poslije provedenih javnih nabavki) pri čemu i lijekovi koje proizvode gube status registrovanog lijeka i time je otežana njihova nabavka”, kažu iz Zavoda.

Kako je godišnja potrošnja lijekova i medicinskih sredstava relativno manja kao i vrijednost nabavke njih – to dovodi do male zainteresovanosti dobavljača za nabavku navedenih lijekova te za pojedine od lijekova te i pojedine citostatike na otvorenim postupcima javne nabavke ne bude dostavljenih ponuda.

Najnovije

Gruzija optužila trojicu srpskih državljana da su pripremali Gruzijce za državni udar krajem godine

Služba državne sigurnosti Gruzije saopćila je da su trojica srpskih državljana koji su posjetili Gruziju krajem septembra održali obuku...