Nacrt izmjena Zakona o državnoj službi u KS: Članovi Vlade, načelnici i gradonačelnik imat će pravo na dva savjetnika

Preporučujemo

Ministarstvo pravde i uprave KS pripremilo je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo kojim se ponovo vraća pozicija savjetnika, iako je ona ukinuta od 2017. godine.

Kantonalni, gradski i općinski organi tada su imali sedam mjeseci da Zakon sprovedu u djelo. Međutim, mnogi načelnici to nisu poštovali, a i danas se vode sudski procesi zbog angažovanja savjetnika na koje su utrošeni milioni maraka, ali i malverzacija sa prelaskom savjetnika preko noći iz jedne u drugu instituciju.

- -

Kako je navedeno u materijalu za narednu sjednicu Skupštine KS koja će biti održana 24. aprila, izmjene Zakona donose se na osnovu zaključka Skupštine KS iz septembra 2023. godine, a kako bi se Zakon harmonizirao sa federalnim propisima i drugim kantonima u dijelu imenovanih lica – savjetnika. Savjetnike mogu imati članovi Vlade KS, općinski načelnici i gradonačelnik.

Osim savjetnika, u radna mjesta dodaju se i nova i to: “glavni interni revizor” i “interni revizor”.

Kada je riječ o mandatu savjetnika on se veže za nosioca funkcije koji ga je imenovao, a može biti razriješen dužnosti u bilo koje vrijeme.

Propisan je i maksimalni broj savjetnika koje nosilac ovih funkcija može imenovati i on ne može biti veći od dva.

- -

Mišljenje na ove izmjene dali su i sindikati, a Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika KS, protivi se uvođenju savjetnika ministara.

Oni su to obrazložili na način da ministri već imaju sekretare, pomoćnike i stručne savjetnike koji su dovoljan kapacitet za savjetovanje nosioca funkcije.

“Na ovaj način se pogoduje zapošljavanju lica bez javnog konkursa i bez položenog stručnog ispita”, navode u mišljenju koje su dostavili.

Javna rasprava o ovom Nacrtu nakon što bude usvojen u Skupštini KS trajat će 30 dana.

Najnovije

Opozicija udarila na bolnu tačku

U političkom teatru Sarajeva, poslednja epizoda u kojoj Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i lider stranke Narod i pravda,...