Šta je sa Prijedlogom reorganizacije zdravstva u KS: Znače li pripajanja domova zdravlja općinama nova uhljebljavanja

Preporučujemo

Ljekarska komora Kantona Sarajevo na više od 140 stranica napisala je Prijedlog reorganizacije zdravstva u KS.
Dat je rok od 60 dana da se zdravstvene ustanove izjasne o samom prijedlogu, eventualno ga poboljšaju, nakon čega bi Ministarstvo zdravstva KS dalo konačan prijedlog Plana reorganizacije zdravstva i uputilo ga u skupštinsku proceduru.
Još se, prema riječima dr. Rifata Rijada Zaida, predsjednika Ljekarske komore KS, čeka da istekne rok od 60 dana, kojeg je dalo Ministarstvo za sve sugestije i prijedloge na tekst.

Među najznačajnijim stavkama Prijedloga ekspertnog tima je da domovi zdravlja (ima ih devet) budu u nadležnosti općina (da općine budu osnivači domova zdravlja) te da se specijalističko-konsultativna služba na primarnom nivou zdravstvene zaštite formira kao zasebna zdravstvena ustanova.

- -

Kada je riječ o specijalističko-konsultativnim službama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, one ostaju iste (nema spajanja i pripajanja).
Također, jedna od najvažnijih tačaka Prijedloga reorganizacije zdravstva je i okrupnjavanje zdravstvenih ustanova u KS.

– Tekst sadrži dosta toga, ali ovo su najznačajnije stavke Prijedloga. Istina, ja kao predsjednik Komore ne slažem se sa nekim prijedlozima, poput onoga da se domovi zdravlja pripoje općinama, ali ne želim ni u kom slučaju utjecati na stav eksperata koji sigurno puno više znaju i od mene i mnogih drugih ljekara kada je u pitanju organiziranje zdravstvenog sistema. Bio sam protiv zato što, ako to prođe, automatski znači devet novih direktora, nadzornih i upravnih odbora, odnosno devet novih uprava pri domovima zdravlja, dok sad imamo jednog direktora i jedan Upravni odbor. I sada smatram izlišnim postojanje Nadzornog odbora u Domu zdravlja – ističe Zaid.

No argument ekspertnog tima je dobar, a on govori “da trenutno Dom zdravlja, sa velikim brojem uposlenih, ogromnim prostorom i procesom rada, ne može biti kontrolisan od jednog menadžmenta te da zbog toga dolazi do poteškoća”, odnosno “da glava ne zna šta radi rep i obrnuto”.

S druge strane, ukoliko se prihvati prijedlog ekspertnog tima, to će, prema riječima Zaida, značiti “gomilanje uhljeba kroz upravne i nadzorne odbore i težu fluktuaciju kadra u odnosu na trenutno stanje, te da je i sada teško unutar Doma zdravlja”.
– Šta će od svega ovoga biti usvojeno, vidjet ćemo u narednom periodu. Mišljenja sam, kao i većina građana, da je stanje u zdravstvu u KS zaista teško, te da se pod hitno od nečega mora krenuti. Moj stav je da treba usvojiti promjene pa makar ih mijenjali za nekoliko mjeseci ako ne funkcionišu. Novi ministar zdravstva krenuo je sa procesom rješavanja mnogih pitanja i samo se nadam da će tako i nastaviti. Ministar ima dvije dobre osobine, da radi u sinergiji sa Komorom, a druga je da istrajava u tom procesu, nadam se da se neće umoriti – kazao je Zaid.

Najnovije

Kuda plovi taj broj: SDP u Mostaru ne zna ni šta bi sa sobom, a kamoli sa NiP-om, razgovaraju sa SDA, a žele “sve”

Članovi SDP-a rijetko znaju na čemu su. Možda bi oni i znali, ali kud plovi brod Nermina Nikšića, a...