- Advertisement -

Nije mu prvi put: Kemal Dizdarević ponovo dobio otkaz na KCUS-u

Preporučujemo

Kemal Dizdarević, specijalista neurohirurg i subspecijalista cerebrovaskularne hirurgije i dosadašnji uposlenik Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, ponovo je dobio otkaz u ovoj instituciji.

Ovo nije prvi otkaz Dizdareviću. Svojevremeno je to uradio nekadašnji direktor KCUS-a prof.dr. Faris Gavrankapetanović, a potom i prof.dr. Damir Aganović.

Prof.dr. Aganović, koji je 2014. godine bio direktor KCUS-a dao je otkaz Dizdareviću jer “je godinama činio brojna krivična djela: falsificirao otpusna pisma, zloupotrebljavao službenu dužnost i nesavjesno liječio pacijente”.

U saopštenju za javnost KCUS-a iz juna 2014. godine između ostalog je stajalo:

“Nije tačno, a kako se objavljuje u pojedinim medijima, da sadašnji menadžment i prof.dr. Damir Aganović postupaju na ovakav način iz privatnih razloga i ličnog „obračuna”. KCUS je u posjedu obimne dokumentacije, koja svjedoči o tome kako su svi predhodni direktori ovog Kliničkog centra još od 2004. godine podnosili disciplinske prijave, provodili disciplinske postupke i donosili odluke o disciplinskom kažnjavanju protiv imenovanog doktora, više puta.

Napominjemo da saradnici i doktori sa Klinike za neurohirurgiju već duži niz godina trpe torturu, samovolju i neprofesionalno ponašanje doktora Kemala Dizdarevića, koji na sve načine onemogućava nesmetano odvijanje procesa rada na ovoj Klinici.

Od 2012.godine doktori sa ove Klinike, među kojima su prim.dr. Nermina Iblizović, prim.mr.sci.med. Haso Sefo, prim.dr. Avdulah Hasanagić, prim.dr. Eldin Burazerović, prim.dr. Alija Čeljo, mr.sci.med.dr. Ibrahim Omerhodžić i dr. Mersad Baručija, su jednoglasno podnijeli zahtjev da se protiv dr.Kemala Dizdarevića poduzmu određene mjere, kako bi im se omogućio nesmetan rad na ovoj izuzetno važnoj Klinici KCUS-a.

Također, želimo da javnost zna da u navedenom periodu protiv dr.Kemala Dizdarevića postoji niz izvještaja od strane upravnih odbora, komisija, direktora, pacijenata, kao i to da KCUS posjeduje i veliki broj prijava, koje su izrečene kao npr. Disciplinska odluka koja je 22.02.2008.godine, kojom mu je izrečena novčana kazna, a iz razloga nemarnog i neprofesionalnog odnosa prema radnoj dužnosti, odbijanja da preuzme dužnost neurohirurga konsultanta na KUM-u, kašnjenja na jutarnje vizite i radni sastanak stručnog kolegija Klinike, dolazak i odlazak sa Klinike prema ličnom nahođenju itd., što sve izaziva i teže posljedice u tretmanima pacijenata.”

Također, šef Klinike za neurohirurgiju Haso Sefo i tadašnji v.d. direktor hirurških disciplina Mirsad Kacila, u ljeto 2016. godine, uputili su generalnoj direktorici KCUS-a Sebiji Izetbegović izvještaj i prijavu za prekršaje radne discipline Kemala Dizdarevića u periodu od 4. do 15. jula 2016. godine.

U prijavi se navodi da Dizdarević tri dana u julu nije prisustvovao jutarnjim stručnim sastancima i nije opravdao svoje odsustvo, te da je ostalim danima na sastanak dolazio sa zakašnjenjem i isti napuštao nakon nekoliko minuta bez obrazloženja.

 “Jedini sastanak koji je u cijelosti izdržao je bio 14. aprila 2016. godine. Nikada nije prisustvovao jutarnjim vizitama. Nije došao, iako je bio obavezan kao pripravni specijalista, na hitne operacije doktorima Edinu Hajdarpašiću 14. jula i Mersadu Baručiji 5. jula, pa su kolege kao dežurni doktori bili prinuđeni operisati bez asistenta. U danima kada je dežurni najveći broj hitnih pregleda i neurohirurških konsultacija u KUM-u su obavljale specijalizanti dr. Aždajić i dr. Suljagić, iako je to strogo zabranjeno”, stajalo je u prijavi.

Nakon toga, Kemal Dizdarević  je dobio opomenu po Odluci disciplinske komisije koju su činili doktor Dželaludin Junuzović, pravnica Alma Pehlić i medicinska sestra Aida Sijerčić.

(Index.ba)

- Advertisement -
- Advertisement -

Najnovije

Policija rastjerala Paradu ponosa u Istanbulu, “gej marš” godinama je zabranjen u Turskoj

Turska policija razbila je masu koja se okupila danas u Istanbulu kako bi održali paradu ponosa u ovom gradu....