Novi “šamar” za Pravilnik o registraciji vozila ministra Mitrovića

Preporučujemo

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH naredila je brisanje odredbi iz, u najmanju ruku, kontroverznog Pravilnika o registraciji vozila BiH u kojima je propisana obrada ličnih podataka, a koji ministar komunikacija i transporta BiH Vojin Mitrović pokušava “progurati” i pored velikog otpora javnosti.

Prema rješenju ove institucije naređeno je brisanje odredbi o obradi jedinstvenog matičnog broja vlasnika i korisnika vozila u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. Brisaće se i odredba o jedinstvenom informacionom sistemu za stiker naljepnice, kao i ona o evidenciji o vozilima.

- -

Pozivajući se i na praksu Evropskog suda za ljudska prava, u odluci se navodi da bi određeno miješanje u privatnost bilo zakonito samo ako bi se ispunila sva tri uslova i to da je propisano zakonom, da je to nužno društveno potrebno i da ograničavanje nekog prava mora biti srazmjerno legitimnom cilju kome se teži.

“Ministarstvo komunikacija i transporta BiH propisalo je odredbe koje ne proizilaze iz zakona, pa je potrebno da izmijeni predmetni pravilnik u relevantnom dijelu“, navodi se između ostalog u rješenju.

Donošenje novog pravilnika od prvog dana izazvalo je negodovanje javnosti jer predviđa takozvane RFID (Radio-frequency identification) stikere sa čipom i antenom na motornim vozilima putem kojih vozači mogu biti praćeni i to za potrebe trećih lica koja bi bila izabrana na tenderu, a što je u suprotnosti sa zakonom.

Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) su još ranije upozorili da je ovaj dokument nezakonit, ali su ministarstvu predložili da se primjena pomjeri na 1. februar 2023. godine. Predložili su da se prihvate sugestije koje su stigle iz više nadležnih organa i da se mijenjaju odredbe koje su neprimjenjive.

- -

Interesantno je da su na pravilniku pravilniku radili šef odsjeka za drumski i željeznički transport Samir Džaferović, stručni savjetnik za međunarodnu saradnju Miroslav Ćerić, stručni saradnik za licence Dragan Radović i stručni saradnik za cjevovodni transport Saša Mijanović.

Mijanović je diplomirani inženjer mašinstva, a ostali članovi grupe su diplomirani inženjeri saobraćaja, a iz iz radne grupe izostavili su predstavnike ministarstava unutrašnjih poslova i IDDEEA-e, dakle nijedan pravnik.

Zbog ovog slučaja Transparency Internationa BiH podnio je krivičnu prijavu protiv ministra Vojina Mitrovića.

Izvor.Capital.ba

Najnovije

Sutra dženaza tragično preminulom Adnanu Šemiću

Adnan Šemić iz Mostara preminuo je danas u 23. godini. Borio sa Wilsonovom bolesti, a nekoliko puta se pokušala izvesti...