“Od strateškog interesa”: Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u RS-u stigao u NSRS

Preporučujemo

Zastupnici RS-a raspravljat će na predstojećoj sjednici Narodne skupštine RS-a, koja počinje iduće sedmice, o Nacrtu zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u RS.

– Ovim zakonom uređuju se proizvodnja naoružanja i vojne opreme kao djelatnost od strateškog interesa, uvjeti za pribavljanje saglasnosti za proizvodnju, obaveze proizvođača, druga pitanja od značaja za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, kao i nadzor nad primjenom ovog zakona – stoji u prvom članu nacrta zakona.

Ističe se da je cilj da se unaprijedi proizvodnja naoružanja i vojne opreme, kao i kontrola privrednih društava koja posluju u namjenskoj industriji.

Ključnu ulogu u primjeni ovog zakona imat će Ministarstvo privrede i preduzetništva RS-a, a koje će davati saglasnosti za proizvodnju, pripremati propise i obavljati nadzor nad preduzećima u oblasti namjenske industrije.

– Proizvođač je akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u RS-u koje je registrovano za obavljanje djelatnosti iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme – stoji u nacrtu zakona.

Dodaje se da ulog stranog pravnog ili fizičkog lica u osnovnom kapitalu može biti najviše do 49 posto, ali i da u izuzetnim prilikama Vlada RS-a može donijeti odluku da taj procenat bude veći.

U nacrtu zakona je precizirano i da se tajnim podacima smatraju planovi proizvodnje naoružanja i vojne opreme i njihova realizacija, tehnička dokumentacija i tehnološki postupak proizvodnje, kapaciteti, programi istraživanja i razvoja, te uvoz i izvoz.

Predložene su i novčane kazne do 75.000 KM za privredna društva koja prekrše neke od odredbi ovog zakona, a nadležno ministarstvo može i da im zabrani obavljanje djelatnosti i eventualno podnese izvještaj za učinjeno krivično djelo.

– Osnovni razlozi za donošenje zakona u ovoj oblasti su stvaranje pretpostavki za unapređenje oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme, potpunije definisanje pojmova koji pripadaju kategoriji naoružanja i vojne opreme, tačno propisivanje uvjeta za pribavljanje saglasnosti za proizvodnju, kao i razrada pitanja nadzora – navodi se u obrazloženju razloga za donošenje ovog zakonskog rješenja.

Najnovije

Smajić o blokadama i ucjenama u Parlamentu BiH: Korektno bi bilo da kažete da vladajuća koalicija ne postoji kako građani ne bi više bili...

Dom naroda Parlamentarne skupštine (PS) Bosne i Hercegovine (BiH) na današnjoj sjednci nije usvojio izmjene tri zakona jer su...