Općina Centar: U 2018. za boračku populaciju izdvojeno 600.000 KM

Preporučujemo

Imajući i vidu težak ekonomsko socijalni položaj boraca i njihovih porodica i nedovoljnu brigu društva za njihove brojne probleme i potrebe, Općina Centar Sarajevo u okviru kontinuirane brige o boračkoj populaciji, najzaslužnijoj za današnju slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, dugi niz godina redovno iz svog budžeta izdvaja značajna sredstva kako bi im pružila potporu i razne vrste pomoći.

Tako je u općinskom budžetu za 2018. godinu za tu namjenu obezbijeđeno gotovo 600 hiljada konvertibilnih maraka. Pri tome za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja izdvojeno je 300 hiljada maraka, a ta sredstva se raspoređuju putem Komisije Općinskog vijeća za boračka pitanja i to na osnovu javnog poziva.

- -

Za jednokratne novčane pomoći ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca i demobilisanim borcima planirano je 105 hiljada konvertibilnih maraka, s ciljem ublažavanja posljedica teškog ekonomsko socijalnog položaja pripadnika boračke populacije kojima je neophodna socijalna, zdravstvena i druge vrste pomoći. Raspodjela i ovih finansijskih sredstva se vrši putem Komisije za boračka pitanja, a prema usvojenim kriterijima. Dodatnih 20 hiljada maraka će biti utrošeno za jednokratne novčane pomoći borcima i njihovim porodicama povodom značajnijih datuma, kao što je Dan Općine Centar i Odreda ”Soukbunar”, 105. motorizovane brigade, vjerskih i državnih praznika.

I ove godine je u budžetu obezbijeđeno 70 hiljada maraka za kontinuirani projekt Općine kojim se osiguravaju dodatna mjesečna primanja za ratne vojne invalide, korisnike prava na tuđu njegu i pomoć, a u skladu sa utvrđenim kriterijima Službe za boračko-invalidsku zaštitu. Uz to, planirano je i 15.000 KM kao finansijska podrška za ugradnju ručnih komandi u putničkim automobilima koje Vlada Federacije BiH dodjeljuje ratnim vojnim invalidima sa 100% invaliditetom.

Za aktivnosti i organizaciju manifestacija obilježavanja datuma i godišnjica od značaja za Općinu Centar, kao i za održavanje spomen-obilježja na području središnje gradske općine u budžetu je obezbijeđeno 48 hiljada konvertibilnih maraka. Osim toga, za izgradnju jedinstvenog spomen-obilježja ”Ljiljan” planirano je 25 hiljada, a 10 hiljada maraka za pomoć Fondu memorijala Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje mezarja šehida i grobalja poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtvama genocida.

(Index.ba)

Najnovije

Nakon 31 godinu od paljenja, miniranja i rušenja sutra svečano otvaranje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu

Sve je spremno za sutrašnje otvaranje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu, koja je zapaljena i minirana 1993. godine, a...