OSA: U BiH se ne mogu osnivati niti djelovati nikakve druge civilne obavještajno-sigurnosne strukture

Preporučujemo

Bez obzira na sve napade i pritiske, Obavještajno sigurnosna agencija BiH će i dalje nastaviti da, u svom punom kapacitetu i okviru svojih zakonskih ovlaštenja, odlučno, predano i profesionalno izvršava sve dužnosti i zadatke na teritoriji cijele BiH i doprinosi sigurnosti BiH i svih njenih građana, navodi se u saopćenju OSA-e.

Iz ove Agencije podsjećaju da je OSA osnovana Zakonom o OSA-i koji je donijela Parlamentarna skupština BiH, kao i da je Agencija odgovorna za prikupljanje, analiziranje i distribuciju obavještajnih podataka u cilju zaštite sigurnosti, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak BiH.

Iz OSA-e naglašavaju da prema Zakonu na teritoriji BiH ne mogu se osnivati niti djelovati nikakave druge civilne obavještajno-sigurnosne strukture.

“Eventualno donošenje bilo kakvih pravnih akata ili preduzimanje bilo kakvih radnji od strane entitetskih institucija na osnivanju entitetskih obavještajno-sigurnosnih agencija bi predstavljalo direktno kršenje Zakona o OSA BiH, uzurpaciju državnih ovlasti i prerogativa, i ugrožavanje ustavnog poretka BiH”, ističu u OSA-i.

Dodaju da eventualno donošenje bilo kakvih pravnih akata ili preduzimanje bilo kakvih radnji od strane entitetskih institucija, kojima se zabranjuje ili sprečava djelovanje OSA-e na bilo kojem dijelu teritorije BiH, odnosno kojima se sprečavaju pripadnici OSA-e BiH u vršenju službenih radnji i obavljanju zakonskih dužnosti i zadataka na bilo kojem dijelu teritorije BiH, bi predstavljalo direktno kršenje Zakona o OSA-i BiH, uzurpaciju državnih ovlasti i prerogativa, i ugrožavanje ustavnog poretka BiH.

“Ukoliko bi eventualno došlo do donošenja takvih protivustavnih i nezakonitih pravnih akata ili preduzimanja takvih protivustavnih i nezakonitih radnji od strane entitetskih institucija, OSA BIH će, u saradnji sa svim drugim nadležnim institucijama BiH, preduzeti sve neophodne radnje u okviru svojih zakonskih ovlaštenja u cilju zaštite ustavnog poretka BiH, zaštite ovlasti, prava i interesa države BiH i vraćanja stanja u ustavne i zakonske okvire.”

Iz Obavještajno-sigurnosne agencije BiH ističu da uprkos velikim sigurnosnim izazovima sa kojima se suočava region zapadnog Balkana, Evropa i svijet, OSA svojim neprekidnim i požrtvovanim radom uspijeva, u saradnji sa drugim nadležnim organima i institucijama u BiH, neutralisati ili umanjiti sigurnosne prijetnje BiH i svim njenim građanima.

“Bez obzira na sve napade i pritiske, OSA BIH će i dalje nastaviti da, u svom punom kapacitetu i okviru svojih zakonskih ovlaštenja, odlučno, predano i profesionalno izvršava sve svoje dužnosti i zadatke na teritoriji cijele BiH i doprinosi sigurnosti BiH i svih njenih građana”, stoji u saopćenju.

Najnovije

Azra Pašalić iz Kukine PDA osudila imama iz Kozarca: Ograđujem se od svega što je rekao Amir ef. Mahić

Potpredsjednica Skupštine Grada Prijedora i odbornica PDA Azra Pašalić osudila je glavnog imama MIZ Kozarac Amira ef. Mahića i...