Osmanović o usaglašavanju nastavnih planova RS i Srbije: Izbjegavati jednonacionalne aktivnosti koje bi mogle doprinijeti segregaciji bh. društva

Preporučujemo

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović oglasio se povodom pisanja medija o tome  da entitet Republika Srpska i Srbija rade na usaglašavanju nastavnih planova i programa.

“1. Smatram da, ako se već otvorila diskusija o usaglašavanju nastavnih planova i programa, da bi prioritet trebao biti usaglašavanje nastavnih planova i programa unutar Bosne i Hercegovine, a ne između njenih dijelova, bilo entiteta ili kantona, i susjednih država.

2. Još jednom podsjećam sve ministre obrazovanja u Bosni i Hercegovini da su u skladu sa ustavima, zakonima i međunarodnim sporazumima i konvencijama obavezni osigurati svakom djetetu jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao i nacionalnu grupu predmeta na maternjem jeziku, kako je propisano i Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju, koji je stupio na snagu 2003. godine.

3. Ovim putem naglašavam da je Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, koji je potpisan 2010. godine, propisano da se saradnja u oblasti obrazovanja treba odvijati u skladu sa zakonodavstvom dviju zemalja”, saopšteno je.

Osmanović poručuje da očekuje da će i “nadležne institucije Srbije, a prije svega ministarstvo obrazovanja, poštovati odredbe potpisanog Sporazuma, što podrazumjeva izbjegavanje jednostranih i jednonacionalnih aktivnosti na usaglašavanju nastavnih planova i programa, koji bi mogli doprinijeti segregaciji i diskriminaciji u oblasti obrazovanja, a time i bh. društva u cjelini”.

“4. Ovim putem želim još jednom javno upoznati institucije Srbije sa opštepoznatom činjenicom da vlasti u bh. entitetu Republika Srpska već godinama negiraju bosanski jezik, nasilno ga pokušavaju preimenovati, čime se krši Ustav Bosne i Hercegovine, domaće zakonodavstvo i međunarodne konvencije u oblasti ljudskih prava.

5. Pozivam međunarodne institucije i organizacije, a posebno Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i Delegaciju evropske unije u Bosni i Hercegovini na brzu rekaciju i poduzimanje aktivnosti na zaustavljanju svih procesa koji vode etničkoj podjeli a u konačnici i disoluciji obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine”, navodi se u saopštenju.

Najnovije

Mostar: Tijelo državljanina Malezije koji je skočio sa Starog mosta u Neretvu još nije pronađeno

Tijelo državljanina Malezije koji je sa Starog mosta u Mostaru prošlog utorka skočio u Neretvi i nije isplivao, uprkos...